UTX WN – Zestawienie porównawcze urządzeń

UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS
Funkcje
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe tak tak
Kanał transmisyjny TRBus tak opcja tak opcja opcja
Odległościowe zabezpieczenie linii tak tak
Lokalizator miejsca zwarcia tak tak opcja opcja
Zabezpieczenia i funkcje nadprądowe (fazowe) tak tak tak tak
Zabezpieczenia i funkcje napięciowe (fazowe) tak tak opcja opcja
SPZ (Wyłącznik) 1 fazowy opcja opcja opcja opcja
Konfiguracje wejść/wyjść
K0: 26+1 wejść, 22+2 wyjść tak tak tak tak tak
K1: 37+1 wejść, 30+2 wyjść opcja opcja opcja opcja opcja
K2: 52+1 wejść, 44+2 wyjść opcja opcja opcja opcja opcja
K3: 63+1 wejść, 30+2 wyjść opcja opcja opcja opcja opcja
(µUTX) K0: 14 wejść, 8+2 wyjść tak tak tak tak tak
(µUTX) K1: 28 wejść, 18+2 wyjść opcja opcja opcja opcja opcja
8 ana.: IL1, IL2, IL3, IE; UL1, UL2, UL3, U4 tak tak opcja opcja
6 ana.: IL1, IL2, IL3; UL1, UL2, UL3 opcja opcja
4 ana.: IL1, IL2, IL3; U4 tak tak
2 ana.: IE; U4 tak

« back