przeznaczone są do stosowania we wszystkich typach obwodów prądu stałego DC oraz zmiennego AC. Łączą w sobie najlepsze cechy tradycyjnych przekaźników elektromechanicznych – minimalną rezystancję styków, oraz współczesnych elementów półprzewodnikowych – dużą szybkość działania.Krótki czas załączenia, poniżej 0,3 ms oraz możliwość rozłączania obwodów indukcyjnych o L/R=40ms i prądzie do 8A/220V DC predysponują je do stosowania szczególnie w obwodach sterowania wyłącznikami systemów elektroenergetycznych.

Obecnie produkowane są przekaźniki typu HR8A-400V-3z-1p w wersji podstawowej oraz w wersji typu G (Galvanic ). Są one przystosowane do przełączania, przez pojedyńczy styk prądów do 8A AC/DC i napięć do 400VAC lub 500VDC. Wersja typu „G” charakteryzuje się przerwą galwaniczną i napięciem izolacji styków do  2kVAC.  Napięcie sterujące może miec wartość od 24 do i 250 V AC lub DC. Czas własny załączania, wersji standardowej,  Tz < 0,3 ms, oraz wersji „G”  Tz < 3,5 ms.

 

 

Czas załączania może być, na zamówienie, wydłużony ( dodatkowa filtracja czasowa i amplitudowa ) do jednej z wartości :  1 ms, 5 ms, 10 ms lub 15 ms,  dla wersji podstawowej,  lub  5 ms, 10 ms i 15 ms dla wersji G. Właściwość ta jest szczególnie przydatna w przypadku zastosowania przekaźników w obwodach o dużych zakłóceniach sygnałów sterujących ( rugged circuits ).  Czas wyłączania wynosi typowo 15 ms.

Styki wyjściowe przekaźników HR/SHR można łączyć w dowolny sposób, również z innymi typami przekaźników. Przy połączeniu szeregowym napięcie pracy oraz maksymalna moc przełączana rośnie wraz z krotnością liczby połączonych szeregowo styków. Połączenie równoległe zapewnia prawie n-krotny wzrost natężenia prądu oraz mocy przełączanej. Łącząc np. dwa styki przekaźnika HR8A-400V równolegle można uzyskać prąd przełączany do 10A DC ( L/R=40 ms) przy 360 cykli/h. Każdy styk hybrydowy zbudowany jest z klucza półprzewodnikowego oraz styku zwiernego przekaźnika elektromechanicznego i ma dwukrotnie większą niezawodność w porównaniu z przekaźnikami tradycyjnymi, kontaktronowymi czy czysto półprzewodnikowymi.

( Zastrzeż. patentowe nr P-407804. )