Diagram – mini SCADA z  zabezpieczeń Computers Control

 

Diagram jest to prosta i przyjazna aplikacja (zakładana w programie SAZ2000) do sterowania i nadzoru nad pracą stacji energetycznej.  Wizualizacja pracy stacji w zakresie odwzorowania łączników, pomiarów, stanu automatyk, blokad  oraz dowolnie skonfigurowanych przez użytkownika  informacji na przykład  takich jak zadziałanie zabezpieczeń lub stanów awaryjnych. Diagram oferuje również dostęp do zabezpieczeń w celu odczytu, zapisu danych i nastaw czyli jako zdalne łącze inżynierskie. Przez diagram można również odczytać dzienniki oraz zakłócenia w pracy stacji.

 

 

Przykład realizacji stanowiska lokalnego za pomocą diagramu wraz z odnośnikami do poszczególnych pól.