UTXvZRP serii 2 – zabezpieczenie odległościowe, różnicowo – prądowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe

Zabezpieczenie UTX serii 2 przeznaczone jest do ochrony linii pracujących z uziemionym punktem neutralnym. Zapewnia ono szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie linii w przypadku wystąpienia na niej dowolnego typu zwarć (międzyfazowych lub doziemnych).

Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar impedancji pętli zwarciowych, z równoczesnym wyliczaniem odległości do miejsca wystąpienia zwarcia. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP oraz transmisji szeregowej (IEC 870-5-103) z możliwością komunikacji światłowodowej. Opcjonalnie interfejs transmisji szeregowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. W takim przypadku przedni panel urządzenia zostanie wyposażony w gniazdo złącza mini jack 3.5mm, natomiast wraz z urządzeniem dostarczona zostanie przejściówka mini jack 3.5mm (urządzenie) – DB 9 żeńskie (komputer). Urządzenie może być wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

UTX serii 2 jest pełnoschematowym zabezpieczeniem odległościowym (6 pętli pomiarowych : L1-E, L2-E, L3-E, L1-L2, L2-L3, L1-L3).

Zabezpieczenie UTX serii 2 jest dostępne w wersjach wykonania:

 • ZRP/6 – wersja z sześcioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,UL1,UL2,UL3);
 • ZRP/8 – wersja z ośmioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,IE/IE2,UL1,UL2,UL3,U4 (UE/Ub)), w wersji tej dostępne są funkcje stopni napięciowych, pomiar mocy, energii, synchroniczne załączenie linii;
 • ZRP/8A – wersja z ośmioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,IE/IE2,UL1,UL2,UL3,U4 (UE/Ub)), w wersji tej dostępne są funkcje stopni napięciowych, pomiar mocy, energii, synchroniczne załączenie linii oraz SPZ 1 i 3 fazowy;
 • ZRP/8E – wersja z ośmioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,IE/IE2,UL1,UL2,UL3,U4 (UE/Ub)), w wersji tej dostępne są funkcje stopni napięciowych, pomiar mocy, energii, synchroniczne załączenie linii, SPZ 1 i 3 fazowy oraz dodatkowo wejścia analogowe urządzenia wyposażone są w cyfrowe filtry aktywne eliminujące zjawisko aliasingu oraz szybkich stanów nieustalonych w obwodach VT i CT, co specjalnie predysponuje je do zastosowania na liniach najwyższych napięć.

Wszystkie wersje wykonania ZRP wyposażone są w stopień różnicowo prądowy z interface’m TRBus.

Charakterystyka urządzenia

 • wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo – decyzyjny posiadający cztery grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczna separacja poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 87LP – odcinkowy stopień różnicowo – prądowy;
 • 85/77/27WI – jednolity interfejs telezabezpieczeniowy, z logiką „słabego” zasilania i funkcją „echa”;
 • 21/21N – sześciostrefowa, prostokątna, podimpedancyjna charakterystyka działania z niezależnymi nastawami zarówno: R i X (dla zwarć międzyfazowych z „podcięciem” charakterystyk (RD i XD)) jak i RE oraz XE (dla zwarć doziemnych);
 • programowalny kierunek dla każdej ze stref i programowalny kątowy obszar działań charakterystyk podimpedancyjnych;
 • typ pobudzenia stopnia odległościowego: podimpedancyjny (od 6-tej strefy) i/lub nadprądowy;
 • pamięć napięciowa dla wyznaczania kierunku zwarć bliskich;
 • obsługa toru równoległego dla zabezpieczenia odległościowego;
 • czasy opóźnienia działania zabezpieczenia. Można je nastawiać niezależnie dla zwarć: międzyfazowych i doziemnych w każdej ze stref i dla każdego typu z dodatkowych funkcji zabezpieczeniowych (np. I>; U<);
 • możliwość działania każdej ze stref lub innych stopni zabezpieczeniowych na sygnał (raport zadziałania);
 • sygnalizacja awarii bezpieczników przekładni napięciowej;
 • 11 – funkcja zabezpieczeniowa wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie;
 • 79(3)(1) – jednofazowa (ZRP/8A, ZRP/8E) i/lub trójfazowa, czterokrokowa, szescioprogramowa automatyka SPZ dla dowolnej funkcji: zabezpieczeniowej lub logicznej. Automatyka SPZ może być pobudzana wewnętrznie lub zewnętrznie. Obsługa zwarć rozwijających się. Wyłączanie jedno i/lub trójfazowe;
 • 21FL – precyzyjny lokalizator wystąpienia miejsca zwarcia;
 • 33 – funkcja sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-tu w pełni programowalnych łączników;
 • możliwość powiązania z „łączem” zarówno: każdej funkcji zabezpieczeniowej, jak i automatyki SPZ;
 • 25/32 – automatyka synchronicznego załączania linii, jak i blokady wyłączenia linii w przypadku wystąpienia w niej kołysań mocy (detektor kołysania mocy) (ZRP/8, ZRP/8A, ZRP/8E);
 • 50/ 51/51A – trójfazowe, dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowo – czasowe: (I>T i I>>T) o różnych charakterystykach czasowych;
 • 50H/51H(2) – detektor drugiej harmonicznej prądów fazowych,
 • 49 – model cieplny (dwa stopnie, opcja),
 • 67N – dwustopniowe, kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe: (IEk1>T i IEk2>T) o charakterystykach kątowych typu: prostokątnego i cosinusoidalnego oraz o różnych charakterystykach czasowych;
 • 50N/51N – bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o różnych charakterystykach czasowych;
 • 50BF/51BF – układ rezerwy wyłącznikowej LRW (programowalne warunki prądowe i czasowe);
 • obsługa zewnętrznych żądań wyłączenia awaryjnego (wyłącz z raportem zwarciowym i obsługą LRW);
 • 74/74TC – funkcje sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • programowalny próg sygnalizacji zaniku napięć fazowych;
 • stała kontrola ciągłości obwodów wyłączających wyłącznik;
 • 27/59 – stopnie pod- i nadnapięciowe;
 • 46/47 – sygnalizacja asymetrii prądów i napięć;
 • funkcje „współpracy” z wyłącznikiem, wraz z jego zdalnym sterowaniem;
 • 32 funkcje logiczne z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • szczegółowe raportowanie przebiegu wyłączania zwarcia tj.: rejestracja zdarzeń i rejestracja zakłóceń (4 (3) napięcia, 4 (3) prądy i 16 kanałów cyfrowych z czasem próbkowania 1 ms) z możliwością wewnętrznego lub zewnętrznego pobudzenia rejestratora; wejścia dwustanowe zapewniają chronologiczny zapis działania zabezpieczenia i wyłączeń;
 • możliwość synchronizacji czasu i funkcja synchronicznego próbkowania wejść analogowych;
 • możliwość sumowania wartości prądów zwarciowych wyłączanych przez wyłącznik;
 • pomiar mocy, liczniki energii (cztero kwadrantowy) (ZRP/8, ZRP/8A, ZRP/8E);
 • liczniki wyłączeń WZ oraz czasy pracy urządzenia;
 • wyświetlacz graficzny i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diod LED (15 swobodnie programowalnych);
 • odczyt wielkości pomiarowych i raport zawarcia na wyświetlaczu z transmisją ich do systemu nadrzędnego;
 • permanentna kontrola układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzy poziomy uprawnień chronionych hasłami;
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000;
 • możliwość współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE) oraz z systemem Alice’79;
 • 85 – możliwość realizacji automatyk pomiędzy stacjami z wykorzystaniem kanału transmisyjnego TRBus (przesyłanie sygnałów m.in. dla uniwersalnego interfejsu telezabepieczeniowego).