CSS 4E to swobodnie programowalne, skalowalne urządzenie, które za pomocą panelu wskaźników świetlnych oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje wystąpienie określonego stanu na wejściach binarnych, w które jest wyposażone. Odebrane sygnały mogą być grupowane oraz indywidualnie przypisywane do wskaźników optycznych, wyjść przekaźnikowych, bądź wejść kasujących. CSS 4E standardowo posiada także możliwości rejestracji, powielania i translacji sygnałów, wzajemnego ich uzależniania logicznego oraz pozwala na realizację funkcji sterownika polowego z logiką trójwartościową. Występuje zarówno w obudowach przeznaczonych do montażu w szafach, jak i natablicowych.

CSS 4E jest systemem otwartym – do modułu podstawowego można dołączyć kasety rozszerzenia w ilości zależnej od potrzeb użytkownika. Urządzenie archiwizuje sygnały i umożliwia jednoczesne przesyłanie ich do systemów nadrzędnych za pomocą protokołów IEC 60870-5-103 oraz XMD-CCBUS.

W zależności od wersji wykonania oferowane są różne wielkości pola sygnalizacyjnego:

  Kaseta 3U Kaseta 6U
Wielkość pola sygnalizacyjnego
modułu CSS 4E 40 x 12 [mm]
LED synoptyki wejść 50 LED synoptyki wejść 106
LED synoptyki wyjść 8 LED synoptyki wyjść 16
Wielkość pola sygnalizacyjnego
modułu CSS 4E 30 x 22 [mm]
LED synoptyki wejść 32 LED synoptyki wejść 64
LED synoptyki wyjść 4 LED synoptyki wyjść 8

Pełna obsada jednego modułu CSS 4E może zawierać (niezależnie od rodzaju obudowy i ilości LED synoptyki) maksymalnie do 112 izolowanych wejść dwustanowych, do 64 wyjść przekaźnikowych oraz do 10 programowalnych klawiszy realizujących na przykład funkcje testów, czy kasowania. Klawisze te mogą być powielane przez dowolne z wejść dwustanowych.