UTXvTR – zabezpieczenie różnicowo – prądowe transformatora

Zabezpieczenie UTXvTR przeznaczone jest do ochrony transformatorów 2, 3 i 4 – uzwojeniowych o dowolnej grupie połączeń oraz przekładni. Zapewnia ono: szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie całego lub jednej ze stron transformatora w przypadku wystąpienia zwarcia. Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów prądów.

Urządzenie wyposażone jest w 14 – bitowe przetworniki A/C oraz interfejsy transmisji szeregowej (RS 232, CL inżynierski i RS 485 w standardzie IEC 870-5-103), również z możliwością komunikacji światłowodowej i/lub sieciowej – TCP/IP.

Różne warianty zastosowania UTXvTRCharakterystyka stabilizująca UTXvTRUTXvTR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 87T – stopniem różnicowo – prądowym transformatora ze swobodnie konfigurowalną charakterystyką stabilizacji;
 • 50H/51H(2) – detektorem drugiej harmonicznej prądów różnicowych;
 • 50H/51H(5) – detektorem piątej harmonicznej prądów różnicowych;
 • 50/51/51A/67 – czterema stopniami nadprądowymi fazowymi bezkierunkowymi indywidualnie konfigurowanymi, której strony dotyczą (4 x I>);
 • 50BF/51BF – układem rezerwy wyłącznikowej LRW dla każdej ze stron;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • możliwością działania stopnia na sygnał (raport zadziałania);
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (11, 15, 19 prądów i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – I, dI, Ih i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami wyłączeń, czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 8 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów”;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000;
 • mozliwościa współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE) oraz systemem Alice`79.