Archiwum ZIPWygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )

Lp. Rozdział Plik
00 Spis rozdziałów
Spis rozdziałów DTR

   Pobierz - - (82,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

01 Opis ogólny
Opisano tu: budowę, schemat funkcjonalny, definicje, podstawowe zasady działania, parametry techniczne i programowe oraz ogólne zasady konfiguracji.

   Pobierz - - (169,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

02 Informacje podstawowe
Omawia strukturalną budowę wewnętrzną urządzenia wraz z obiegiem sygnałów w jego wnętrzu. Po kolei opisuje funkcje wraz z ich interpretacją: wejściowe, wyjściowe, mostki, sygnały wewnętrzne SWE (AoE), sygnały rejestratora REJ, funkcje logiczne FXL, proste we/wy. Parametry główne, nazwy sygnałów.

   Pobierz - - (530,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

03 Obwody i sygnalizacje dodatkowe
Funkcje kontroli: zaniku napięcia, asymetrii: prądów i napięć (w urządzeniach z trójfazowymi układami pomiarowymi), przepalenia się bezpiecznika w obwodach pomiaru napięć fazowych, sygnalizacji UP, sprawności samego zabezpieczenia, liczniki pracy.

   Pobierz - - (316,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

04 Pulpit lokalny i synoptyka
Omawia kolejno całe drzewo programu oraz ręczny sposób „poruszania” się po nim, przy użyciu klawiszy panelu czołowego. Kolejne etapy konfigurowania urządzenia, testowania sygnalizacji lokalnej i przekaźników wyjściowych, zmiany haseł, kasowania: sygnalizacji, liczników cykli SPZ-u, prądów wyłączanych przez wyłącznik, interpretacji komunikatów o: błędach, które wystąpiły w urządzeniu, zarejestrowanych zakłóceniach i zdarzeniach.

   Pobierz - - (298,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

05 Rejestrator zdarzeń i zakłóceń
Opisano dokładnie: budowę, sygnalizację optyczną, sposób rejestracji zakłócenia sieciowego. Omówiono funkcje rejestratora zdarzeń i dziennika.

   Pobierz - - (314,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

06 Wybiornik fazowy
Podstawowy element funkcjonalny każdego zabezpieczenia, mierzącego prądy fazowe lub ziemnozwarciowe. W rozdziale tym omówiono: podstawowe kryterium pobudzeniowe zabezpieczeń, sygnały pomiarowe, parametry ruchowe (ustawiane przez użytkownika), funkcje wyjściowe (poprawności pomiarów prądów/napięć przez tory pomiarowe lub o pobudzeniu poszczególnych faz) oraz rozruchową charakterystykę prądową detektora doziemień.

   Pobierz - - (209,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

07 Układ sterowania wyłącznikiem
Rozdział omawia sposoby sterowania i programowania wyłącznika. Omawia: parametry i f.wej. wpływające na działanie wyłącznika, wyłączenia awaryjne (własne, z rozkazu URW, zewnętrzne), jak i ruchowe (lokalne i zdalne) otwieranie wyłącznika w trybach: definitywnym (WD) lub w poszczególnych krokach cyklu automatyki SPZ-u, ciągłości i gotowości dwóch obwodów wyłączających wyłącznika, stanu położenia wyłącznika itp.

   Pobierz - - (264,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

08 Automatyka SPZ
Opisuje możliwości sześcioprogramowej, czterokrokowej automatyki SPZ-u, pobudzanej bądź to sygnałem wewnętrznym, bądź zewnętrznym (do wyboru), jej: funkcje i sygnały wejściowe, parametry robocze (ustawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe.

   Pobierz - - (291,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

10 Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe pojedynczych stopni zabezpieczeń: podnapięciowego i nadnapięciowego.

   Pobierz - - (175,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

11 Zabezpieczenie nadprądowe (bezkierunkowe)
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni (dla prądów fazowych) i jednego dla prądu doziemnego zabezpieczenia nadprądowego. Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych.

   Pobierz - - (258,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

12 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych o charakterystykach: cosinusoidalnej lub okienkowej (do wyboru). Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych, jakie (oprócz liniowej) można użyć do realizacji opóźnienia działania stopni kierunkowych.

   Pobierz - - (405,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

17 Terminal polowy
W tym rozdziale omówiono strukturę oraz zasadę działania elementów terminala polowego.

   Pobierz - - (796,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

18 Implementacja protokołów komunikacyjnych
Opisano: Implementację protokołów komunikacyjnych: IEC 60870-5-103, CANBUS oraz CCBUS. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu IEC, dobór parametrów transmisji, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, dane cykliczne i spontaniczne oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, zdarzeń spontanicznych i wielkości mierzonych.

   Pobierz - - (325,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

19 Konfiguracja AoE
W dokumencie tym opisana została technika AoE (Automatics over Ethernet). AoE jest wykorzystywane przez urządzenia serii Utx do wymiany sygnałów binarnych poprzez sieć ethenret.

   Pobierz - - (342,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

20 Weryfikacja przyłączenia
Opisano tutaj podstawowe czynności w celu weryfikacji prawidłowego przyłączenia zabezpieczenia (kierunkowości).

   Pobierz - - (145,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

21 Magazynowanie, eksploatacja
Omawia warunki transportu, magazynowania, eksploatacji, a w końcu i utylizacji urządzenia. Dodatkowo okres gwarancji producenckiej, warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz możliwość zorganizowania szkoleń dla osób je obsługujących.

   Pobierz - - (128,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

22 Obudowy, listwy, schematy
Rozdział zawiera kompletną informację dotyczącą wersji wykonań, mechaniki, konfiguracji oraz przykładowych schematów połączeń.

   Pobierz - - (4,1 MB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

23 Nota aplikacyjna dla UTX serii 2
Rozdział zawiera informacje na temat zmian i różnic pomiędzy urządzeniami UTX serii 1 z UTX serii 2.

   NOTY - Nota aplikacyjna UTX serii 2 - - (449,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

« back