Uniwersalne Autonomiczne Zabezpieczenie pola WN lub SN

Zabezpieczenie UTXvA składa się z modułu µUTXvL/3 współpracującego z zasobnikiem ładowanym prądem zwarciowym typu UTXvCTC wraz z zewnętrznym modułem “R”. Urządzenie przeznaczone jest do ochrony pól WN i SN. Zapewnia ono: szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie pól WN i SN w przypadku wystąpienia zwarć międzyfazowych, także w wypadku zaniku napięcia gwarantowanego. Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów prądów. Urządzenie wyposażone jest w 14- bitowe przetworniki A/C oraz interfejsy transmisji szeregowej (RS 232 lub RS 485 w standardzie IEC 870-5-103), również z możliwością komunikacji światłowodowej i/lub sieciowej – TCP/IP. UTXvA przeznaczone jest do ochrony pól WN i SN takich jak: pola transformatora strona WN i SN, transformatora potrzeb własnych, pola odpływowe kablowe i napowietrzne, pole sprzęgła oraz pole baterii kondensatorów.

 

Charakterystyka urządzenia 

 • wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo – decyzyjny posiadający trzy grupy nastaw
 • galwaniczna separacja poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych)
 • 50/51/51A/67 – cztery stopnie nadprądowe fazowe kierunkowe lub bezkierunkowe (4 x I>)
 • 46/47 – asymetria prądów
 • 50H/51H(2)– detektor drugiej harmonicznej prądów fazowych
 • 50/51 – realizacja uproszczonego zabezpieczenia szyn ZS
 • 50BF/51BF – w pełni programowalny układ rezerwy wyłącznikowej LRW
 • 79N – automatyka AWSCz
 • 79C/86 – automatyka ABK
 • 79(3) – czterokrokowa, sześcioprogramowa automatyka SPZ dla dowolnej funkcji zabezpieczeniowej lub logicznej
 • 74 – funkcje sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW
 • 30/74 – możliwość podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń
 • 11 – funkcja zabezpieczeniowa wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie
 • 33 – funkcja sterownika pola z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników
 • możliwość działania każdego stopnia na sygnał (raport zadziałania)
 • stabilizacja wektorów oraz kompensacja zwarć przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego wyznaczania zwarcia
 • permanentna kontrola poprawności układów wewnętrznych terminala
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami
 • rejestracja zdarzeń i rejestracja zakłóceń (3 prądy i 16 kanałów cyfrowych)
 • funkcja synchronicznego próbkowania wejść analogowych, z synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego
 • stała kontrola ciągłości obwodów wyłączających i/lub załączających wyłącznik
 • układ współpracy z wyłącznikiem (kontrola ciągłości, zazbrojenia i blokady przeciw pomp.), oraz zdalne sterowanie
 • pomiar prądu i wizualizacja na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji do systemu
 • liczniki wyłączeń WZ, czasu pracy urządzenia oraz funkcja sumowania prądów wyłączalnych przez wyłącznik
 • szczegółowy raport przebiegu wyłączania zwarcia wyświetlany na wyświetlaczu i transmitowany do systemu
 • wyświetlacz znakowy i 8 przyciskowa klawiatura oraz 12 diód LED (11 swobodnie programowalnych)
 • 32 funkcje logiczne z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ2000
 • możliwość współpracy z systemem Alice’79

UWAGA!
Powyżej opisano konfigurację minimalną (pomiar 3 prądów). Zabezpieczenie UTXvA dostępne jest także ze wszystkimi pozostałymi wersjami µUTXvL o maksymalnie ośmiu wejściach analogowych, co pozwala na uzyskanie pełnej funkcjonalności zabezpieczenia.

Więcej o µUTXvL