Automat UTXvSZR oraz µUTXvSZR przeznaczony jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach SN oraz w WN w dowolnych konfiguracjach (również nietypowych). Zapewnia: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie  w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej (Ethernet i TCP/IP) i transmisji szeregowej (kanał inżynierski CCBus i IEC 870-5-103) z możliwością komunikacji światłowodowej. UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.

Przykłady standardowych aplikacji


Przykłady niestandardowych aplikacji


UTXvSZR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 59 – ośmioma stopniami nadnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U>);
 • 27 – ośmioma stopniami podnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U<);
 • możliwością ustawienia nazwy, przekładni oraz typu napięcia dla każdej grupy niezależnie;
 • możliwością ustawienia do 8 układów pracy z programowalną nazwą rozpoznawanych przez automat;
 • możliwością ustawienia do 50 różnych cykli w pełni programowalnych i niezależnych;
 • możliwością ustawienia do 10 warunków pobudzeniowych dla każdego programu określajacych stany wyłączników, stany członów napięciowych oraz sterowanie PPZ;
 • możliwością ustawienia do 10 kroków dla każdego programu umożliwiających sterowanie dowolnym wyłącznikiem, kontrolę stanu dowolnego wyłącznika oraz kontrolę stanu dowolnego członu napięciowego;
 • możliwością programowalnej nazwy, stanu domyślnego i bieżącego układu, programowalnym czasem trwania cyklu, powrotu z nieudanego cyklu, ignorowania blokady przy pobudzeniu oraz rodzajem blokady po cyklu dla każdego programu;
 • możliwością automatycznego wykrywania typu rezerwy lub zadeklarowania dedykowanego typu;
 • kontrolą gotowości oraz stanu położenia wyłączników;
 • funkcjami zdalnego lub lokalnego sterowania cyklami PPZ oraz blokowania i odblokowania automatu;
 • dokładną i szczegółową sygnalizacją błędów i blokad automatu lokalnie oraz zdalnie;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL.;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pelni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (8 napięć i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – U i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami przełączeń oraz czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu przełączenia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvSZR:

 • automatyka SZR
 • automatyka SPP
 • automatyka PPZ
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • sygnalizacja uszkodzenia pola UP
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy