Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Zabezpieczenie UTX serii 3 przeznaczone jest do ochrony linii pracujących z uziemionym punktem neutralnym. Zapewnia ono szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie linii w przypadku wystąpienia na niej dowolnego typu zwarcia doziemnego.

Najistotniejszą funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar napięcia i prądu doziemnego. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

 

Zabezpieczenie UTX serii 3 jest dostępne w wersjach wykonania:

 • S – wersja z dwoma wejściami analogowymi (IE,U4 (UE));
 • S/E – wersja z dwoma wejściami analogowymi (IE,U4 (UE)), w wersji tej dostępne są wejścia analogowe urządzenia wyposażone w cyfrowe filtry aktywne eliminujące zjawisko aliasingu oraz szybkich stanów nieustalonych w obwodach VT i CT, co specjalnie predysponuje je do zastosowania na liniach najwyższych napięć.

 

UTXvS serii 3 charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym cztery grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 85/77/27WI – w opcji – jednolitym interfejsem telezabezpieczeniowym, z logiką „słabego” zasilania i funkcją „echa”;
 • 11 – funkcją zabezpieczeniową wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie;
 • 79(3)(1) – jednofazową (S/E) i/lub trójfazową, czterokrokową, sześcioprogramową automatyką SPZ dla dowolnej funkcji: zabezpieczeniowej lub logicznej. Automatyka SPZ może być pobudzana wewnętrznie lub zewnętrznie. Obsługa zwarć rozwijających się. Wyłączanie jedno i/lub trójfazowe;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-u w pełni programowalnych łączników;
 • w opcji możliwością powiązania z „łączem” zarówno: każdej funkcji zabezpieczeniowej, jak i automatyki SPZ;
 • 67N – dwustopniowym, kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym: (IEk1>T i IEk2>T) o charakterystykach kątowych typu prostokątnego i cosinusoidalnego i różnych ch-kach czasowych;
 • 50N/51N – bezkierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym o różnych ch-kach czasowych;
 • 50BF/51BF – układem rezerwy wyłącznikowej LRW (programowalne warunki prądowe i czasowe);
 • obsługą zewnętrznych żądań wyłączenia awaryjnego (wyłącz z raportem zwarciowym i obsługą LRW);
 • 74/74TC – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • stałą kontrolą ciągłości obwodów wyłączających wyłącznik;
 • funkcjami „współpracy” z wyłącznikiem, wraz z jego zdalnym sterowaniem;
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia tj.: rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (1 napięcie, 1 prąd i 16 kanałów cyfrowych z czasem próbkowania 1 ms) z możliwością wewnętrznego lub zewnętrznego pobudzenia rejestratora; wejścia dwustanowe zapewniają chronologiczny zapis działania zabezpieczenia i wyłączeń;
 • możliwością synchronizacji czasu i funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych;
 • możliwością sumowania wartości prądów zwarciowych wyłączanych przez wyłącznik;
 • licznikami wyłączeń WZ oraz czasami pracy urządzenia;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • odczytem wielkości pomiarowych i raportu zawarcia na wyświetlaczu z transmisją ich do systemu nadrzędnego;
 • permanentną kontrolą układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000;
 • możliwością współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE) oraz z systemem Alice’79;
 • 85 – możliwością realizacji automatyk pomiędzy stacjami z wykorzystaniem kanału transmisyjnego TRBus (opcja).

 

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,