Regulator Napięć Transformatora UTXvRNT serii 2

Regulator napięć transformatora przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich układach regulacji z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepu na dowolnych liniach wysokich i średnich napięć, pracujących z uziemionym, kompensowanym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Urządzenie zapewnia szybką i niezawodną regulację. Rozbudowane funkcje kompensacji spadków napięcia, nastawy, kalendarzowe, rejestracja zdarzeń i zakłóceń oraz rejestracja jakości napięcia zapewniają realizację nawet najbardziej wyszukanych aplikacji.
Dodatkowo dostępny jest tryb regulacji mocy biernej przy współpracy z cewką kompensacyjną (tryb RNTQ).

UTXvRNT serii 2 dostępny jest w następujących wersjach:

 • UTXvRNT2 serii 2 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem dwuuzwojeniowym, posiada jeden komplet wejść analogowych pomiaru U1 i I1.
 • UTXvRNT3 serii 2 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem trójuzwojeniowym, posiada dwa komplety wejść analogowych pomiaru U1/U2 i I1/I2.

Wszystkie odmiany wyposażone są standardowo w:

 • 8 przekaźników wyjściowych,
 • 14 wejść dwustanowych (w tym 8 wejść wysokonapięciowych 90 – 300[V]AC/DC oraz 6 wejść 12 i 24[V]DC) przeznaczonych do współpracy z dekoderem aktualnego numeru zaczepu DPZ.

Charakterystyka urządzenia:

 • wieloprocesorowy system pomiarowo – decyzyjny,
 • całkowicie cyfrowe przetwarzanie informacji,
 • praca z dwu lub trójuzwojeniowymi transformatorami,
 • praca w trybie automatycznym i ręcznym,
 • rozbudowane funkcje logiczne o programowalnych funktorach,
 • cztery tryby regulacji w trybie RNT:
  • – na podstawie napięcia obwodu U1,
  • – na podstawie napięcia obwodu U2,
  • – na podstawie wartości średniej napięć U1 i U2,
  • – na podstawie wartości maksymalnej (U1,U2),
 • dwa tryby regulacji w trybie RNTQ:
  • – na podstawie wartości tg obwodu 1,
  • – na podstawie wartości mocy biernej obwodu 1,
 • całoroczny kalendarz umożliwiający swobodną zmianę poziomu zadanego napięcia,
 • pięć banków nastaw z możliwością automatycznego wyboru banku aktywnego,
 • galwaniczna separacja wejść i wyjść analogowych i dwustanowych,
 • kompensacja typu XR oraz Z ustawiana niezależnie dla poszczególnych obwodów pomiarowych,
 • zabezpieczenie nadprądowe silnika przełącznika zaczepów,
 • układ kontroli jakości energii,
 • funkcja zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów,
 • raportowanie przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeń i zakłóceń,
 • lokalny wyświetlacz graficzny,
 • 16 diodowa programowalna synoptyka oraz 11 kluczowa klawiatura,
 • odczyt wielkości pomiarowych na wyświetlaczu z ich transmisją do systemu nadrzędnego,
 • możliwość jednoczesnej obsługi protokołu IEC 870-5-103 oraz CC-Bus,
 • liczniki odchyłek, dokonanych przełączeń oraz czasu pracy urządzenia,
 • permanentna kontrola układów wewnętrznych urządzenia,
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami,
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.