Archiwum ZIPWygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )
[insert_php]
# Skrypt do wpisywania dat modyfikacji plików DTR
putenv(’TZ=Europe/Warsaw’);
current_time(’mysql’);
# Definiujemy nazwę pliku, wraz z jej ścieżką
$name00 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Spis_tresci_dokumentacji_technicznej_centralnej_sygnalizacji_stacji_CSS4E.pdf”;
$name01 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Opis_konstrukcji_i_podstawowe_dane_techniczne.pdf”;
$name02 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Aranzacja_CSS4E.pdf”;
$name03 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Funkcje_wejsciowe_wyjsciowe_logiczne.pdf”;
$name04 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Funkcje_rozszerzone.pdf”;
$name05 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Protokol_komunikacyjny_IEC870_5_103.pdf”;
$name06 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Zasady_konfiguracji.pdf”;
$name07 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Opis_sygnalow_i_listew_przylaczeniowych.pdf”;
$name08 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Magazynowanie_eksploatacja_transport_utylizacja.pdf”;
$name09 = „/usr/files–bowepl/dtr/CSS4E3U/DTR/Protokol_komunikacyjny_CANBUS.pdf”;

function getModTime($file) {
$time = filemtime($file);
$date = date(„d.m.Y \o\ \g\o\d\z G:i:s”, $time);
print ” „.$name.” „.$date.” „;
}
[/insert_php]

Lp. Rozdział Plik
00 Spis treści [insert_php] $name=$name00; getModTime($name); [/insert_php]
Spis rozdziałów DTR

   Pobierz - - (88,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

01 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne [insert_php]php $name=$name01; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (318,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

02 Aranżacja CSS 4E [insert_php] $name=$name02; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (127,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

03 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne [insert_php] $name=$name03; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (184,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

04 Funkcje rozszerzone [insert_php] $name=$name04; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (411,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

05 Protokół transmisyjny IEC 870-5-103 [insert_php] $name=$name05; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (183,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

06 Zasady konfiguracji [insert_php] $name=$name06; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (383,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

07 Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe [insert_php] $name=$name07; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (179,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

08 Magazynowanie, eksploatacja, transport, utylizacja [insert_php] $name=$name08; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (113,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

09 Protokół komunikacyjny CANBUS [insert_php] $name=$name09; getModTime($name); [/insert_php]

   Pobierz - - (237,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

« back