Firma Computers & Control Sp. z o.o. powstała w 1990 roku. Zajmuje się konstruowaniem oraz produkcją urządzeń przeznaczonych dla Elektroenergetyki.

Sterowanie rozdzielnią, pracą transformatora, zabezpieczenia pola to główne obszary zastosowania urządzeń naszej produkcji. Najnowsza, seryjnie produkowana rodzina przekaźników rodziny UTX serii 3 pozwala na zabezpieczenie dowolnego pola wysokiego oraz średniego napięcia, w zakresie impedancyjnym (odległościowym), różnicowoprądowym (komparacji modułów oraz fazy prądów) i ziemnozwarciowym (zależności fazowe i amplitudowe oraz admitancyjne).

Inne nasze urządzenia, regulatory napięć UTXvRNT serii 3 z powodzeniem sterują pracą systemu transformator-linia utrzymując zadane napięcia w określonych granicach oraz minimalizując moc bierną.

Nowoczesny system rejestracji zakłóceń i zdarzeń ARCHI 9000/900 pozwala na  permanentny nadzór obiektów energetycznych. Scentralizowany system zbierania danych po sieciach rozległych WAN umożliwia budowę globalnych systemów rejestracji zakłóceń obejmujących rozległe terytoria, nawet całego kraju.

Koncentratory danych serii Xserwer, ich rozbudowane funkcje buforowania danych oraz telekomunikacyjnych, pozwalają na tworzenie lokalnych sieci urządzeń instalowanych na obiekcie. Stosowane protokoły komunikacyjne: IEC 61850, XMD-CCbus, IEC 870-5-103, P802.x (Ethernet) oraz TCP/IP lokują nasze urządzenia w gronie najnowocześniejszych rozwiązań.