Uniwersalny Terminal Zabezpieczeniowy pracujący w sieci z dowolnym punktem neutralnym – UTXvL

Zabezpieczenie UTX serii 3 przeznaczone jest do ochrony pól, pracujących z punktem neutralnym w dowolnej konfiguracji. Zapewnia ono szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie linii w przypadku wystąpienia na niej dowolnego typu zwarć (międzyfazowych lub doziemnych).

Najistotniejszą funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć, prądów oraz admitancji doziemnej. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Zabezpieczenie UTX serii 3 jest dostępne w wersjach wykonania:

 • L/4 – wersja z czterema wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,U4 (UE));
 • L/5 – wersja z pięcioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,I4(IE/IG),U4(UE));
 • L/8 – wersja z ośmioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,I4(IE/IG),UL1,UL2,UL3,U4(UE/Usync)), w wersji tej dostępne są funkcje stopni napięciowych, pomiar mocy, energii itp.;
 • L/10  – wersja z dziesięcioma wejściami analogowymi (IL1,IL2,IL3,I4(IE),IG,UL1,UL2,UL3,U4(UE),Usync), w wersji tej dostępne są funkcje stopni napięciowych, pomiar mocy, energii itp.;

UTXvL serii 3 przeznaczony jest do ochrony pól takich jak: pola odpływowe kablowe i napowietrzne, pola transformatora głównego oraz potrzeb własnych, pole sprzęgła oraz pole baterii kondensatorów.


Charakterystyka urządzenia

 • wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo – decyzyjny posiadający trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczna separacja poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 50/51/51A/67 – cztery stopnie nadprądowe fazowe kierunkowe lub bezkierunkowe (4 x I>);
 • 59 – dwa stopnie nadnapięciowe fazowe (2 x U>);
 • 27 – dwa stopnie podnapięciowe fazowe (2 x U<); 32 – jeden stopień zwrotnomocowy (P>);
 • 32VAR – jeden stopień kompensacji mocy biernej (Q<>,tg<>);
 • 50N/51N – trzy stopnie nadprądowe doziemne bezkierunkowe (3 x Io>);
 • 59N – trzy stopnie nadnapięciowe doziemne (3 x Uo);
 • 67N – dwa stopnie nadprądowe doziemne kierunkowe (2 x Iok>);
 • 21N – jeden stopień doziemny admitancyjny (RYo, RBo, RGo);
 • 21N – jeden stopień doziemny przyrostowo admitancyjny (RYYo);
 • 50/51 – dwa stopnie nadprądowe bezkierunkowe od zwarć wewnętrznych (2 x Ig>);
 • 46/47 – asymetria prądów i napięć;
 • 50H/51H(2) – detektor drugiej harmonicznej prądów fazowych;
 • 50/51 – realizacja uproszczonego zabezpieczenia szyn ZS;
 • 50BF/51BF – w pełni programowalny układ rezerwy wyłącznikowej LRW;
 • 81L/81H – cztery stopnie wewnętrzne SCO oraz dwa SPZ/SCO (4 x SCO, 2 x SPZ/SCO);
 • cztery stopnie zewnętrzne SCO oraz SPZ/SCO (4 x SCO, 4 x SPZ/SCO);
 • 79N – automatyka AWSCz;
 • 79C/86 – automatyka ABK;
 • 79(3) – czterokrokowa, sześcioprogramowa automatyka SPZ dla dowolnej funkcji zabezpieczeniowej lub logicznej;
 • 74 – funkcje sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 30/74 – możliwość podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 11 – funkcja zabezpieczeniowa wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie;
 • 33 – funkcja sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • możliwość działania każdego stopnia na sygnał (raport zadziałania);
 • stabilizacja wektorów oraz kompensacja zwarć przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego wyznaczania zwarcia;
 • permanentna kontrola poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami;
 • rejestracja zdarzeń i rejestracja zakłóceń (4 napięcia, 4 prądy i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcja synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacja czasu oraz zegar czasu rzeczywistego;
 • stała kontrola ciągłości obwodów wyłączających i/lub załączających wyłącznik;
 • układ współpracy z wyłącznikiem (kontrola ciągłości, zazbrojenia i blokady przeciw pomp.) oraz zdalne sterowanie;
 • pomiar wielkości – I, U, S, P, Q, f, Ep, Eq i wizualizacja na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • liczniki wyłączeń WZ, czasy pracy urządzenia oraz funkcja sumowania prądów wyłączanych przez wyłącznik;
 • szczegółowe raportowanie przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanie do systemu;
 • wyświetlacz graficzny i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diod LED (15 swobodnie programowalne);
 • czterokwadrantowe licznikami energii elektrycznej;
 • 32 funkcje logiczne z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

[Snippet UTXv3_Protokoły]

Hasła związane UTXvL:

 • zabezpieczenie linii średnich napięć
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • zabezpieczenie nadprądowe
 • przekaźnik nadprądowy
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe
 • zabezpieczenie admitancyjne
 • zabezpieczenie podczęstotliwościowe
 • automatyka ABK
 • automatyka SPZ
 • automatyka AWSCz
 • przekaźnik ziemnozwarciowy
 • zabezpieczenie napięciowe
 • sygnalizacja uszkodzenia pola UP
 • sygnalizacja asymetrii
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona linii
 • ochrona pola liniowego