Certyfikat dopuszczający
do stosowania UTX3vZRP
na obiektach PSE S.A.