Archiwum ZIPWygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )

Lp. Rozdział Plik
00a Spis treści UTXvL
Spis rozdziałów DTR

   Pobierz - - (86,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

01 Opis ogólny
Opisano tu: budowę, schemat funkcjonalny, definicje, podstawowe zasady działania, parametry techniczne i programowe oraz ogólne zasady konfiguracji.

   Pobierz - - (292,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

02 Wybiornik fazowy
Podstawowy element funkcjonalny każdego zabezpieczenia, mierzącego prądy fazowe lub ziemnozwarciowe. W rozdziale tym omówiono: podstawowe kryterium pobudzeniowe zabezpieczeń, sygnały pomiarowe, parametry ruchowe (ustawiane przez użytkownika), funkcje wyjściowe (poprawności pomiarów prądów/napięć przez tory pomiarowe lub o pobudzeniu poszczególnych faz) oraz rozruchową charakterystykę prądową detektora doziemień.

   Pobierz - - (218,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

03 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe czterech stopni zabezpieczenia nadprądowego fazowego kierunkowego. Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych.

   Pobierz - - (397,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

04 Detektor 2 harmonicznej
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry detektora drugiej harmonicznej prądów fazowych wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (252,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

05 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe bezkierunkowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe trzech stopni zabezpieczenia nadprądowego doziemnego bezkierunkowego. Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych.

   Pobierz - - (267,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

06 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe kierunkowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych o charakterystykach: cosinusoidalnej lub prostokątnej (do wyboru). Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych, jakie (oprócz liniowej) można użyć do realizacji opóźnienia działania stopni kierunkowych.

   Pobierz - - (310,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

07 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych doziemnych.

   Pobierz - - (212,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

08 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe admitancyjne
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczenia ziemnozwarciowego admitancyjnego wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (390,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

09 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe admitancyjne przyrostowe
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczenia ziemnozwarciowego admitancyjnego przyrostowego wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (242,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

10 Zabezpieczenie nadprądowe gwiazdowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczenia nadprądowego gwiazdowego. Dodatkowo dołączono algorytmy i wykresy czasowe trzech standardowych, inwersyjnych charakterystyk zwłocznych.

   Pobierz - - (283,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

11 Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (259,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

12 Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń podnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (265,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

13 Zabezpieczenie zwrotnomocowe
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczenia zwrotnomocowego wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (187,2 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

14 Zabezpieczenie kompensacyjne
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczenia kompensacyjnego dla dwóch różnych ustawień (tangens kąta mocy lub moc bierna) wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (209,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

15 Zabezpieczenie SCO oraz SPZ SCO wew
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczeń pod i nad-częstotliwościowy działających w automatyce SCO oraz SPZ po SCO wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (209,2 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

16 Zabezpieczenie SCO oraz SPZ SCO zew
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe oraz wyjściowe automatyki SCO i SPZ po SCO dla pobudzeń z zewnątrz (realizacja poprzez szyny okrężne) wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (149,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

17 Automatyka SPZ
Opisuje możliwości sześcioprogramowej, czterokrokowej automatyki SPZ-u, pobudzanej bądź to sygnałem wewnętrznym, bądź zewnętrznym (do wyboru), jej: funkcje i sygnały wejściowe, parametry robocze (ustawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe.

   Pobierz - - (205,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

18 Automatyka ABK
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry automatyki baterii kondensatorów włącznie z kalendarzem wewnętrznym wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (355,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

19 Automatyka AWSCz
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry automatyki wymuszania składowej czynnej wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (286,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

20 Obsługa wyłącznika
Rozdział omawia sposoby sterowania i programowania wyłącznika. Omawia: parametry i f.wej. wpływające na działanie wyłącznika, wyłączenia awaryjne (własne, z rozkazu URW, zewnętrzne), jak i ruchowe (lokalne i zdalne) otwieranie wyłącznika w trybach: definitywnym (WD) lub w poszczególnych krokach cyklu automatyki SPZ-u, ciągłości i gotowości dwóch obwodów wyłączających wyłącznika, stanu położenia wyłącznika itp.

   Pobierz - - (252,2 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

21 Funkcje dodatkowe
Funkcje kontroli: zaniku napięcia, asymetrii: prądów i napięć (w urządzeniach z trójfazowymi układami pomiarowymi), przepalenia się bezpiecznika w obwodach pomiaru napięć fazowych, sygnalizacji UP, sprawności samego zabezpieczenia, liczniki pracy.

   Pobierz - - (402,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

22 Funkcje rozszerzone
W rozdziale omówiono poszczególne zakładki funkcji rozszerzonych takie jak: adresy oraz liczniki czasu, maski IEC, maski CANBUS…

   Pobierz - - (305,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

23 Terminal polowy
W tym rozdziale omówiono strukturę oraz zasadę działania elementów terminala polowego.

   Pobierz - - (223,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

24 Instrukcja grafiki C&C
W rozdziale opówiono sposób dokonywania nastaw programowalnej grafiki oraz omówiono wszystkie możliwości edytora w programie SAZ.

   Pobierz - - (266,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

25 Rejestrator zdarzeń i zakłóceń
Opisano dokładnie: budowę, sygnalizację optyczną, sposób rejestracji zakłócenia sieciowego. Omówiono funkcje rejestratora zdarzeń i dziennika.

   Pobierz - - (260,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

26 Protokół IEC 870 5 103
Opisano: Implementację protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-103. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu IEC, dobór parametrów transmisji, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, dane cykliczne i spontaniczne oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, zdarzeń spontanicznych i wielkości mierzonych.

   Pobierz - - (199,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

27 Funkcje logiczne wejściowe i wyjściowe
Omawia strukturalną budowę wewnętrzną urządzenia wraz z obiegiem sygnałów w jego wnętrzu. Po kolei opisuje funkcje wraz z ich interpretacją: wejściowe, wyjściowe, mostki, sygnały wewnętrzne SWE (AoE), sygnały rejestratora REJ, funkcje logiczne FXL, proste we/wy. Parametry główne, nazwy sygnałów.

   Pobierz - - (204,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

28 Pulpit lokalny
Omawia kolejno całe drzewo programu oraz ręczny sposób „poruszania” się po nim, przy użyciu klawiszy panelu czołowego. Kolejne etapy konfigurowania urządzenia, testowania sygnalizacji lokalnej i przekaźników wyjściowych, zmiany haseł, kasowania: sygnalizacji, liczników cykli SPZ-u, prądów wyłączanych przez wyłącznik, interpretacji komunikatów o: błędach, które wystąpiły w urządzeniu, zarejestrowanych zakłóceniach i zdarzeniach.

   Pobierz - - (319,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

29 Listwy przyłączeniowe
Rozdział zawiera kompletną informację dotyczącą numeracji listwy przyłączeniowej.

   Pobierz - - (94,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

30 Wymiarowanie kasety 3U 64
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem kasety 3U 64.

   Pobierz - - (63,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

31 Szablon zawiasów CPRO63
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem zawiasów obudowy CPRO63

   Pobierz - - (205,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

32 Magazynowanie transport
Omawia warunki transportu, magazynowania, eksploatacji, a w końcu i utylizacji urządzenia. Dodatkowo okres gwarancji producenckiej, warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz możliwość zorganizowania szkoleń dla osób je obsługujących.

   Pobierz - - (128,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

33 Protokół CANBUS UTXvL
Opisano: Implementację protokołu komunikacyjnego CANBUS. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu CANBUS, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, serie analogowe i dwustanowe oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, serii szybkich, wolnych i wielkości mierzonych.

   Pobierz - - (208,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

« back