Przeznaczona jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach WN,SN  w dowolnych konfiguracjach – również nietypowych. UTX serii 3 posiada dodatkowo uniwersalny zakres pomiarowy do 460 V AC/DC co jeszcze bardziej rozszerza jego zastosowanie np. SZR potrzeb własnch. Zapewnia: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika).

UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.