Uniwersalna Automatyka SZR 

Przeznaczona jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach o dowolnych konfiguracjach – również nietypowych. Posiada uniwersalny zakres pomiarowy do 460 V AC/DC. Zapewnia: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika).

Najistotniejszą  funkcjonalnością UTX serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie modułów i wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.

Przykłady standardowych aplikacji

SZR na rozdzielnie SN (5 wyłączników)

SZR ciągu liniowego

Przykłady niestandardowych aplikacji

Aplikacja SZR z 7 wyłącznikami i 4 pomiarami napięcia

Aplikacja SZR z dodatkową linią WN


Najczęściej używane  aplikacje wraz z konfiguracją – kliknij

 

UTX3vSZR wygląd ekranów:

Wbudowany tryb testu  SZR  !!! 

Tryb testowy umożliwia:

 • symulacje wejść dwustanowych 
 • odwzorowania stanów łączników 
 • zmianę  parametrów napięć zarówno statycznie jak i dynamicznie 
 • uzależnienie obecności lub zaniku napięcia według własnej reguły 
 • pobudzanie cykli SZR 
 • przetestowanie wszystkich skonfigurowanych programów SZR bez użycia jakichkolwiek zewnętrznych układów testujących 

Rys. Włączenie trybu testowego SZR 

Rys. Tryb testu SZR 

 

UTXvSZR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 59 – ośmioma stopniami nadnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U>);
 • 27 – ośmioma stopniami podnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U<);
 • możliwością ustawienia nazwy, przekładni oraz typu napięcia dla każdej grupy niezależnie;
 • możliwością ustawienia do 8 układów pracy z programowalną nazwą rozpoznawanych przez automat;
 • możliwością ustawienia do 50 różnych cykli w pełni programowalnych i niezależnych;
 • możliwością ustawienia do 10 warunków pobudzeniowych dla każdego programu określajacych stany wyłączników, stany członów napięciowych oraz sterowanie PPZ;
 • możliwością ustawienia do 10 kroków dla każdego programu umożliwiających sterowanie dowolnym wyłącznikiem, kontrolę stanu dowolnego wyłącznika oraz kontrolę stanu dowolnego członu napięciowego;
 • możliwością programowalnej nazwy, stanu domyślnego i bieżącego układu, programowalnym czasem trwania cyklu, powrotu z nieudanego cyklu, ignorowania blokady przy pobudzeniu oraz rodzajem blokady po cyklu dla każdego programu;
 • możliwością automatycznego wykrywania typu rezerwy lub zadeklarowania dedykowanego typu;
 • kontrolą gotowości oraz stanu położenia wyłączników;
 • funkcjami zdalnego lub lokalnego sterowania cyklami PPZ oraz blokowania i odblokowania automatu;
 • dokładną i szczegółową sygnalizacją błędów i blokad automatu lokalnie oraz zdalnie;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL.;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pelni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (8 napięć i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – U i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami przełączeń oraz czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu przełączenia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,