UTXvS serii 2 – zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Zabezpieczenie UTX serii 2 przeznaczone jest do ochrony linii pracujących z uziemionym punktem neutralnym. Zapewnia ono szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie linii w przypadku wystąpienia na niej dowolnego typu zwarcia doziemnego.

Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar napięcia i prądu zerowego (UE i IE). Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP oraz transmisji szeregowej (IEC 870-5-103) z możliwością komunikacji światłowodowej. Opcjonalnie interfejs transmisji szeregowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. W takim przypadku przedni panel urządzenia zostanie wyposażony w gniazdo złącza mini jack 3.5mm, natomiast wraz z urządzeniem dostarczona zostanie przejściówka mini jack 3.5mm (urządzenie) – DB 9 żeńskie (komputer). Urządzenie może być wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Zabezpieczenie UTX serii 2 jest dostępne w wersjach wykonania:

 • S – wersja z dwoma wejściami analogowymi (IE,U4 (UE));
 • S/E – wersja z dwoma wejściami analogowymi (IE,U4 (UE)), w wersji tej dostępne są wejścia analogowe urządzenia wyposażone w cyfrowe filtry aktywne eliminujące zjawisko aliasingu oraz szybkich stanów nieustalonych w obwodach VT i CT, co specjalnie predysponuje je do zastosowania na liniach najwyższych napięć.

UTXvS serii 2 charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym cztery grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 85/77/27WI – w opcji – jednolitym interfejsem telezabezpieczeniowym, z logiką „słabego” zasilania i funkcją „echa”;
 • 11 – funkcją zabezpieczeniową wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie;
 • 79(3)(1) – jednofazową (S/E) i/lub trójfazową, czterokrokową, sześcioprogramową automatyką SPZ dla dowolnej funkcji: zabezpieczeniowej lub logicznej. Automatyka SPZ może być pobudzana wewnętrznie lub zewnętrznie. Obsługa zwarć rozwijających się. Wyłączanie jedno i/lub trójfazowe;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-u w pełni programowalnych łączników;
 • w opcji możliwością powiązania z „łączem” zarówno: każdej funkcji zabezpieczeniowej, jak i automatyki SPZ;
 • 67N – dwustopniowym, kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym: (IEk1>T i IEk2>T) o charakterystykach kątowych typu prostokątnego i cosinusoidalnego i różnych ch-kach czasowych;
 • 50N/51N – bezkierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym o różnych ch-kach czasowych;
 • 50BF/51BF – układem rezerwy wyłącznikowej LRW (programowalne warunki prądowe i czasowe);
 • obsługą zewnętrznych żądań wyłączenia awaryjnego (wyłącz z raportem zwarciowym i obsługą LRW);
 • 74/74TC – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • stałą kontrolą ciągłości obwodów wyłączających wyłącznik;
 • funkcjami „współpracy” z wyłącznikiem, wraz z jego zdalnym sterowaniem;
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia tj.: rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (1 napięcie, 1 prąd i 16 kanałów cyfrowych z czasem próbkowania 1 ms) z możliwością wewnętrznego lub zewnętrznego pobudzenia rejestratora; wejścia dwustanowe zapewniają chronologiczny zapis działania zabezpieczenia i wyłączeń;
 • możliwością synchronizacji czasu i funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych;
 • możliwością sumowania wartości prądów zwarciowych wyłączanych przez wyłącznik;
 • licznikami wyłączeń WZ oraz czasami pracy urządzenia;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • odczytem wielkości pomiarowych i raportu zawarcia na wyświetlaczu z transmisją ich do systemu nadrzędnego;
 • permanentną kontrolą układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000;
 • możliwością współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE) oraz z systemem Alice’79;
 • 85 – możliwością realizacji automatyk pomiędzy stacjami z wykorzystaniem kanału transmisyjnego TRBus (opcja).