Archiwum ZIPWygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )

Lp. Rozdział Plik
00b Spis treści UTXvP
Spis rozdziałów DTR

   Pobierz - - (83,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

01 Opis ogólny
Opisano tu: budowę, schemat funkcjonalny, definicje, podstawowe zasady działania, parametry techniczne i programowe oraz ogólne zasady konfiguracji.

   Pobierz - - (292,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

02 Wybiornik fazowy
Podstawowy element funkcjonalny każdego zabezpieczenia, mierzącego prądy fazowe lub ziemnozwarciowe. W rozdziale tym omówiono: podstawowe kryterium pobudzeniowe zabezpieczeń, sygnały pomiarowe, parametry ruchowe (ustawiane przez użytkownika), funkcje wyjściowe (poprawności pomiarów prądów/napięć przez tory pomiarowe lub o pobudzeniu poszczególnych faz) oraz rozruchową charakterystykę prądową detektora doziemień.

   Pobierz - - (218,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

07 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych doziemnych.

   Pobierz - - (212,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

11 Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (259,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

12 Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń podnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (265,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

15 Zabezpieczenie SCO oraz SPZ SCO wew
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczeń pod i nad-częstotliwościowy działających w automatyce SCO oraz SPZ po SCO wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (209,2 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

21 Funkcje dodatkowe
Funkcje kontroli: zaniku napięcia, asymetrii: prądów i napięć (w urządzeniach z trójfazowymi układami pomiarowymi), przepalenia się bezpiecznika w obwodach pomiaru napięć fazowych, sygnalizacji UP, sprawności samego zabezpieczenia, liczniki pracy.

   Pobierz - - (402,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

22 Funkcje rozszerzone
W rozdziale omówiono poszczególne zakładki funkcji rozszerzonych takie jak: adresy oraz liczniki czasu, maski IEC, maski CANBUS…

   Pobierz - - (305,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

23 Terminal polowy
W tym rozdziale omówiono strukturę oraz zasadę działania elementów terminala polowego.

   Pobierz - - (223,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

24 Instrukcja grafiki C&C
W rozdziale opówiono sposób dokonywania nastaw programowalnej grafiki oraz omówiono wszystkie możliwości edytora w programie SAZ.

   Pobierz - - (266,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

25 Rejestrator zdarzeń i zakłóceń
Opisano dokładnie: budowę, sygnalizację optyczną, sposób rejestracji zakłócenia sieciowego. Omówiono funkcje rejestratora zdarzeń i dziennika.

   Pobierz - - (260,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

26 Protokół IEC 870 5 103
Opisano: Implementację protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-103. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu IEC, dobór parametrów transmisji, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, dane cykliczne i spontaniczne oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, zdarzeń spontanicznych i wielkości mierzonych.

   Pobierz - - (199,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

27 Funkcje logiczne wejściowe i wyjściowe
Omawia strukturalną budowę wewnętrzną urządzenia wraz z obiegiem sygnałów w jego wnętrzu. Po kolei opisuje funkcje wraz z ich interpretacją: wejściowe, wyjściowe, mostki, sygnały wewnętrzne SWE (AoE), sygnały rejestratora REJ, funkcje logiczne FXL, proste we/wy. Parametry główne, nazwy sygnałów.

   Pobierz - - (204,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

28 Pulpit lokalny
Omawia kolejno całe drzewo programu oraz ręczny sposób „poruszania” się po nim, przy użyciu klawiszy panelu czołowego. Kolejne etapy konfigurowania urządzenia, testowania sygnalizacji lokalnej i przekaźników wyjściowych, zmiany haseł, kasowania: sygnalizacji, liczników cykli SPZ-u, prądów wyłączanych przez wyłącznik, interpretacji komunikatów o: błędach, które wystąpiły w urządzeniu, zarejestrowanych zakłóceniach i zdarzeniach.

   Pobierz - - (319,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

29 Listwy przyłączeniowe
Rozdział zawiera kompletną informację dotyczącą numeracji listwy przyłączeniowej.

   Pobierz - - (94,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

30 Wymiarowanie kasety 3U 64
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem kasety 3U 64.

   Pobierz - - (63,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

31 Szablon zawiasów CPRO63
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem zawiasów obudowy CPRO63

   Pobierz - - (205,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

32 Magazynowanie transport
Omawia warunki transportu, magazynowania, eksploatacji, a w końcu i utylizacji urządzenia. Dodatkowo okres gwarancji producenckiej, warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz możliwość zorganizowania szkoleń dla osób je obsługujących.

   Pobierz - - (128,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

« back