Uniwersalne Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych UTXvMSZ

UTXvMSZ jest zabezpieczeniem szyn zbiorczych w różnego typach rozdzielni. Współpracując z zabezpieczeniami polowymi serii UTX (vZRP, vZ, vD, vRP, vL) lub dedykowanymi akwizytorami (UTXvSSZ/3) poprzez dedykowany kanał OPTO, zapewnia ono zabezpieczenie do 2 szyn zbiorczych w dowolnych konfiguracjach, obsługujących maksymalnie do 8 pól, w których są zainstalowane urządzenia. Uniwersalne, programowalne ( nie dedykowane! ) nastawy pól pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnej konfiguracji 2 szynowej. Zabezpieczenie odczytuje prądy fazowe oraz stan terminala polowego z urządzeń w polach. Komunikacja ze skojarzonymi urządzeniami odbywa się poprzez dedykowany interfejs światłowodowy Aabus oraz standardowo może również komunikować się poprzez lokalną sieć ethernetową AoE. Wyłączenia wykonywane są z wykorzystaniem obwodów wyłączających skojarzonych urządzeń poprzez interfejs Aabus. Zabezpieczenie UTXvMSZ może być wykonane w wersji skupionej poprzez zamontowanie w jednej szafie mastera oraz wszystkich slave-ów UTXvSSZ/3 jako dedykowanych akwizytorów do zabezpieczenia szyn.


UTXvMSZ charakteryzuje sie:

 • pobieraniem pomiarów i stanów ze skojarzonych urządzeń UTX (vSSZ, vZRP, vZ, vRP, vD, vL)
  poprzez interfejs AAbus;
 • wykonywanie wyłączeń wyłączników w polach poprzez skojarzone urządzenia;
 • możliwością współpracy z redundantnymi urządzeniami w polach;
 • zabezpieczeniem do 8 pól w systemie do 2 szyn;
 • nastawą charakterystyk stabilizujących do 3 stref (2 podstawowe + globalna);
 • możliwością dynamicznej zmiany topologi roboczej stacji poprzez monitorowanie stanów łączników;
 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym dwa programowalne grupy nastaw zabezpieczeń;
 • funkcją prezentacji stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-u w pełni programowalnych łączników;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń;
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvMSZ:

 • zabezpieczenie szyn
 • zabezpieczenie szyn zbiorczych
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona szyn zbiorczych