Uniwersalne Zabezpieczenie odcinkowe z odczepami UTXvMR

UTXvMR jest zabezpieczeniem różnicowym linii z odczepami. Współpracując z dedykowanymi urządzeniami serii UTXvSR poprzez dedykowany kanał OPTO (1-modowy), zapewnia ono zabezpieczenie linii maksymalnie do 6 końców (linia z 4 odczepami). Uniwersalne, programowalne ( nie dedykowane! ) nastawy pól pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnej konfiguracji. Zabezpieczenie odczytuje prądy fazowe oraz terminal polowy z urządzeń UTXvSR zainstalowanych w polach liniowych. Komunikacja ze skojarzonymi zabezpieczeniami odbywa się poprzez dedykowany interfejs światłowodowy AAbus (1-modowy). Wyłączenia wykonywane są z wykorzystaniem obwodów wyłączających skojarzonych zabezpieczeń poprzez interfejs AAbus.

UTXvMR charakteryzuje sie:

 • pobieraniem pomiarów i stanów ze skojarzonych urządzeń UTXvSR poprzez interfejs AAbus;
 • wykonywanie wyłączeń wyłączników w polach poprzez skojarzone urządzenia UTXvSR;
 • możliwością współpracy z redundantnymi urządzeniami w polach (dodatkowy UTXvSR w polu);
 • zabezpieczeniem linii maksymalnie do 6 końców;
 • nastawą charakterystyk stabilizujących;
 • monitorowanie stanów łączników;
 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym dwa programowalne grupy nastaw zabezpieczeń;
 • unkcją prezentacji stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-u w pełni programowalnych łączników;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń;
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvMR:

 • zabezpieczenie odcinkowe
 • zabezpieczenie różnicowe
 • zabezpieczenie różnicowo-prądowe
 • zabezpieczenie odcinkowe z odczepami
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona szyn zbiorczych