Zabezpieczenie różnicowo – prądowe transformatora

Zabezpieczenie UTXvTR przeznaczone jest do ochrony transformatorów 2, 3 i 4 – uzwojeniowych o dowolnej grupie połączeń oraz przekładni. Zapewnia ono szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie całego lub jednej ze stron transformatora w przypadku wystąpienia zwarcia bądź przeciążenia.

Najistotniejszą funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie modułów i wektorów prądów fazowych, różnicowych oraz hamujących transformatora. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Różne warianty zastosowania UTXvTR


Charakterystyka stabilizująca UTXvTR


UTXvTR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 87T – stopniem różnicowo – prądowym transformatora ze swobodnie konfigurowalną charakterystyką stabilizacji;
 • 50H/51H(2) – detektorem drugiej harmonicznej prądów różnicowych;
 • 50H/51H(5) – detektorem piątej harmonicznej prądów różnicowych;
 • 50/51/51A/67 – czterema stopniami nadprądowymi fazowymi bezkierunkowymi indywidualnie konfigurowanymi, której strony dotyczą (4 x I>);
 • 50BF/51BF – układem rezerwy wyłącznikowej LRW dla każdej ze stron;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • możliwością działania stopnia na sygnał (raport zadziałania);
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (11, 15, 19 prądów i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – I, dI, Ih i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami wyłączeń, czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 8 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów”;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000;
 • mozliwościa współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE) oraz systemem Alice`79.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,