UTXvP – Zabezpieczenie Pola Pomiarowego SN

Zabezpieczenie UTXvP oraz mUTXvP przeznaczone jest do pracy w polu pomiaru napięcia. Zapewnia ono: szybkie, wybiórcze i niezawodne wykrycie zakłócenia w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (międzyfazowych, fazowych lub doziemnych). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć, prądów oraz admitancji doziemnej. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej (Ethernet i TCP/IP) i transmisji szeregowej (kanał inżynierski CCBus i IEC 870-5-103) z możliwością komunikacji światłowodowej.UTXvP charakteryzuje sie:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 59 – dwoma stopniami nadnapięciowymi fazowymi (2 x U>);
 • 27 – dwoma stopniami podnapięciowymi fazowymi (2 x U<);
 • 59N – trzema stopniami nadnapięciowymi doziemnymi (3 x Uo);
 • 47 – asymetrią napięć;
 • 81L/81H – czterema stopniami wewnętrznymi SCO oraz dwoma SPZ/SCO (4 x SCO, 2 x SPZ/SCO);
 • 79N – automatyką AWSCz;
 • 79C/86 – automatyką ABK;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL.;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • możliwością działania każdego stopnia na sygnał (raport zadziałania);
 • stabilizacją wektorów oraz kompensacją zwarć przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego wyznaczania zwarcia;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnęrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zaklóceń (4 napięcia i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – U, f oraz wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami doziemień, czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu zakłócenia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvP:

 • zabezpieczenie pola pomiarowego SN
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • zabezpieczenie podczęstotliwościowe
 • przekaźnik ziemnozwarciowy
 • zabezpieczenie napięciowe
 • sygnalizacja uszkodzenia pola UP
 • sygnalizacja asymetrii
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy