UTXvMR serii 3 – Uniwersalne Zabezpieczenie odcinkowe z odczepami.

UTXvMR jest zabezpieczeniem różnicowym linii z odczepami. Współpracując z dedykowanymi urządzeniami serii UTXvSR poprzez dedykowany kanał OPTO (1-modowy), zapewnia ono zabezpieczenie linii maksymalnie do 6 końców (linia z 4 odczepami).

Najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar prądów fazowych, różnicowych i hamujących. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Uniwersalne, programowalne ( nie dedykowane! ) nastawy pól pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnej konfiguracji. Zabezpieczenie odczytuje prądy fazowe oraz terminal polowy z urządzeń UTXvSR zainstalowanych w polach liniowych. Komunikacja ze skojarzonymi zabezpieczeniami odbywa się poprzez dedykowany interfejs światłowodowy AAbus (1-modowy). Wyłączenia wykonywane są z wykorzystaniem obwodów wyłączających skojarzonych zabezpieczeń poprzez interfejs AAbus.

UTXvMR charakteryzuje się:

 • pobieraniem pomiarów i stanów ze skojarzonych urządzeń UTXvSR poprzez interfejs AAbus;
 • wykonywanie wyłączeń wyłączników w polach poprzez skojarzone urządzenia UTXvSR;
 • możliwością współpracy z redundantnymi urządzeniami w polach (dodatkowy UTXvSR w polu);
 • zabezpieczeniem linii maksymalnie do 6 końców;
 • nastawą charakterystyk stabilizujących;
 • możliwość zdalnego logowania i wylogowania pola z zabezpieczenia różnicowego;
 • monitorowanie wielkości analogowych linii w urządzeniu na każdym końcu linii;
 • monitorowanie stanów łączników;
 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym cztery programowalne grupy nastaw zabezpieczeń;
 • funkcją prezentacji stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15-u w pełni programowalnych łączników;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń;
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.
 • możliwość współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE), systemem Alice’79 (AABus) oraz z sygnałami GOOSE
 • komunikacją w protokole IEC 61850 (Fast Ethernet MAC/PHY IEEE802.3x, QoS IEEE802.1p, VLAN IEEE802.1Q, SNTP, TCP/IP) oraz dodatkowej opcji RedBox rozszerzającej o: (1xIEEE802.3, 2xIEEEE802.3, IEEE 62439-3 PRP/HSR, IEEE1588v1 v2 PTP)
 • komunikacja w protokole IEC 870-5-103 – opcjonalnie – poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • komunikacja w protokole PPM2 CANBUS – opcjonalnie – poprzez interfejs: 2xCAN

[Snippet UTXv3_Protokoły]

Hasła związane z UTXvMR:

 • zabezpieczenie odcinkowe
 • zabezpieczenie różnicowe
 • zabezpieczenie różnicowo-prądowe
 • zabezpieczenie odcinkowe z odczepami
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona szyn zbiorczych