XSERWER – Koncentrator Lokalny Stacji

Xserwer jest komputerem  przemysłowym  przeznaczonym do zbierania informacji z zabezpieczeń, regulatorów, rejestratorów oraz innych urządzeń stacyjnych. Pełni rolę koncentratora i konwertera protokołów. Xserwer obsługuje protokoły DNP3, IEC 60870-5-103, IEC61850 oraz firmowy protokół komunikacyjny CC-Bus.

W zależności od konfiguracji koncentrator może pełnić następujące funkcje:

  • Wielokanałowa współpraca ze zdalnymi i lokalnymi Systemami Sterowania i Nadzoru Stacji (SSiNS) – Serwer przesyła dane o stanie urządzeń (pomiary, status, sygnały dwustanowe) oraz przyjmuje sterowania z systemu.
  • Archiwizacja danych – Xserwer zapisuje na swoim dysku dane z rejestratorów zakłóceń oraz rejestratorów zdarzeń, przechowuje konfigurację urządzeń (nastawy, parametry). Zgromadzone dane dostępne są zdalnie poprzez sieć ethernet dla użytkowników korzystających z oprogramowania Saz 2000. Administrator Xserwera określa listę użytkowników oraz zakres uprawnień dostępu do serwera.
  • Obsługa kanału inżynierskiego (Saz – Xserwer – Urządzenie) – Korzystając z oprogramowania Saz2000 można nawiązać komunikację z urządzeniem poprzez Xserwer. Ma to znaczenie, gdy urządzenie posiada tylko jeden kanał komunikacyjny lub nie jest możliwy bezpośredni dostęp do urządzenia.
  • Przekazywanie danych o urządzeniach (zdarzenia, pomiary, status) do innych Xserwerów – Dotyczy to sytuacji, kiedy na stacji znajduje się kilka Xserwerów, a urządzenie posiada tylko jeden kanał transmisyjny.

 

Rodzaje koncentratorów:

– Xserwer v2

Koncentrator Xserwer w wersji drugiej obsługuje urządzenia stacyjne C&C w protokole firmowym CC-Bus. W pracy automatycznej sczytuje dane z urządzeń, magazynuje je i konwertuje następnie w protokole komunikacyjnym DNP3.0 dane wysyła lub odbiera do systemu nadrzędnego. Koncentrator w zależności od konfiguracji może również wizualizować stacje w diagramie, udostępniając użytkownikowi lokalne sterowanie urządzeniami stacyjnymi. Xserwer umożliwia podłączenie urządzeń stacyjnych innych producentów w protokole IEC60870-5-103, dane te będą konwertowane i wysyłane do systemu nadrzędnego. Ilość dostępnych kanałów DNP3.0 to cztery niezależne kanały dostępne poprzez ethernet TCP/IP, UDP lub port szeregowy RS232.

– Xserwer v3

Koncentrator Xserwer w wersji trzeciej obsługuje urządzenia stacyjne C&C w protokole komunikacyjnym IEC61850. Xserwer v3 występuje w trzech wersjach wykonania. W wersji standard z dwoma złączami ethernet, w wersji z wbudowanym 5 portowym switchem ethernet i w wersji ze switchem RedBox gdzie mamy do dyspozycji 3 dodatkowe złącza ethernet i dwa złacza Opto SFP. RedBox jest switchem programowalnym który umożliwia nam zbudowanie sieci redundantnej typu HSR lub PRP co zwiększa nam niezawodność całego systemu. Koncentrator posiada również różne opcje programowe tj, obsługę urządzeń C&C w protokole firmowym CC-Bus, obsługę urządzeń innych producentów w protokole IEC60870-5-103 z konwersją do protokołu DNP3.0 do systemu nadrzędnego. Podobnie jak w wersji drugiej Xserwer wersji trzeciej posiada do 4 niezależnych kanałów DNP3.0

– Xserwer Archi CPU/ETH

Koncentrator Xserwer Archi CPU/ETH jest koncentratorem z oprogramowaniem dedykowanym do Systemu rejestracji zakłóceń i zdarzeń. System rejestracji Archi 9000/900 jest opisany w dziale, link dostępny poniżej;

https://www.computers-and-control.pl/urzadzenia/system-rejestracji-archi/

– Xserwer LVU

Koncentrator Xserwer LVU jest to komputer przemysłowy który wraz z monitorem, klawiaturą i myszką stanowi lokalne stanowisko Systemu Sterowania i Nadzoru Stacją. Oprogramowanie Saz2000 umożliwia lokalny dostęp do urządzeń stacyjnych za pomocą łącza inżynierskiego można je również skonfigurować pod kątem wizualizacji stacji.