UTX3vMSZ+ czyli uniwersalne zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz automatyki Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej.

UTX3vMSZ+ jest zabezpieczeniem szyn zbiorczych oraz LRW w różnych typach rozdzielni. Współpracując z  akwizytorami (µUTX3vL/SSZ) poprzez dedykowany kanał OPTO, zapewnia ono zabezpieczenie do 4 szyn zbiorczych w dowolnych konfiguracjach, obsługujących maksymalnie do 16 pól, w których są zainstalowane akwizytory C&C.

Najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar prądów fazowych, różnicowych i hamujących. Urządzenie wyposażone jest w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Uniwersalne, programowalne ( nie dedykowane! ) nastawy pól pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnej konfiguracji 4 szynowej. Zabezpieczenie odczytuje prądy fazowe oraz stan terminala polowego z urządzeń w polach. Komunikacja ze skojarzonymi urządzeniami odbywa się poprzez dedykowany interfejs światłowodowy AAbus oraz standardowo może również komunikować się poprzez lokalną sieć ethernetową AoE. Wyłączenia wykonywane są z wykorzystaniem obwodów wyłączających skojarzonych urządzeń poprzez interfejs Aabus. Zabezpieczenie UTXvMSZ+(LRW) może być wykonane w wersji skupionej poprzez zamontowanie w jednej szafie mastera oraz  slave-ów µUTX3vL/SSZ jako dedykowanych akwizytorów do zabezpieczenia szyn zbiorczych i automatyki LRW.


UTX3vMSZ+ charakteryzuje się:

 • pobieraniem pomiarów, stanów i pobudzeń LRW ze skojarzonych urządzeń UTX poprzez interfejs AAbus;
 • wykonywanie wyłączeń wyłączników w polach poprzez skojarzone urządzenia;
 • zabezpieczeniem do 16 pól w systemie do 4 szyn;
 • nastawą charakterystyk stabilizujących do 5 stref (globalna + 4 podstawowe);
 • możliwością dynamicznej zmiany topologii roboczej stacji poprzez monitorowanie stanów łączników;
 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym cztery programowalne grupy nastaw zabezpieczeń;
 • funkcją prezentacji stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i zakłóceń;
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

 

Hasła związane UTXvMSZ+:

 • zabezpieczenie szyn
 • zabezpieczenie szyn zbiorczych
 • zabezpieczenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej
 • układ rezerwy wyłącznikowej
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona szyn zbiorczych