Rejestrator jakości energii ARCHI EQ

Urządzenie przystosowane jest zarówno do pracy jako samodzielne urządzenie, jak i do pracy w ramach systemu rejestracji ARCHI w zakresie synchronizacji czasu.

Rejestrator jakości energii elektrycznej ArchiEQ przeznaczony jest do rejestracji i monitorowania stanu linii energetycznych. Dodatkowo, każdy rejestrator umożliwia pomiar i odczyt aktualnego stanu monitorowanych linii z ostatnich 100 ms. Dane te mogą być przesyłane do systemów komputerowych i przedstawiane w postaci graficznej lub numerycznej. Urządzenie posiada lokalny bufor pamięci z podtrzymaniem bateryjnym umożliwiający zapamiętywanie zaistniałych zdarzeń. Odczyt zarejestrowanej informacji może być dokonywany doraźnie przy pomocy przenośnego komputera typu PC LAPTOP lub na bieżąco, gdy ArchiEQ współpracuje z komputerem lokalnym stacji – Xserwer.

Rejestrator oparty jest o technikę mikroprocesorową, nie zawiera elementów ruchomych i nie wymaga bieżącej konserwacji. Współpraca rejestratorów z użytkownikiem realizowana jest poprzez program SAZ 2000, pracujący w systemie operacyjnym Windows. Program ten pozwala na odbieranie zarejestrowanych zdarzeń z rejestratorów, analizę tych zdarzeń, wykonanie wydruków, współpracę z bazą danych, w której zapisane są parametry rejestratorów itp.

Rejestrator ArchiEQ dokonuje okresowego pomiaru (z rastrem 100 ms) kilku wielkości charakteryzujących chwilowy stan linii energetycznych – są to:

  • wartości skuteczne napięć fazowych R,S,T;
  • wartości skuteczne prądów fazowych R,S,T;
  • wartości THD harmonicznych napięć fazowych R,S,T;
  • przesunięć fazowych pomiędzy prądem, a napięciem tych samych faz R,S,T;
  • częstotliwości mierzonej na napięciu fazowym T;
  • asymetrii napięć trójfazowych.

Zadaniem rejestratora jest porównywanie w/w wielkości z nastawionymi progami oraz generacja zdarzenia w przypadku zaistnienia warunków generacji zdarzenia. Ustawienie progów i odczyt zarejestrowanych zdarzeń odbywa się przy pomocy programu SAZ 2000.