Uniwersalne terminale UTX zapewniają szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie zabezpieczanej linii podczas wszystkich rodzajów zwarć. Pełny zakres typów uniwersalnych terminali UTX pozwala zabezpieczyć pola pracujące z punktem neutralnym w dowolnej konfiguracji. Odpowiednie typy zabezpieczeń mogą pracować w polach odpływowych, transformatora głównego i transformatora potrzeb własnych, linii napowietrznej, linii kablowej, farmy wiatrowej, sprzęgła, baterii kondensatorów, pola pomiarowego, LRW oraz jako zabezpieczenie szyn zbiorczych. Podstawą niezawodnego działania uniwersalnych terminali UTX jest precyzyjny i szybki pomiar prądów, napięć oraz impedancji pętli zwarciowych. Terminale zabezpieczeniowe UTX posiadają możliwość wyliczania odległości do miejsca wystąpienia zwarcia.

Najistotniejszą funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony panel przedni (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar impedancji pętli zwarciowych, z równoczesnym wyliczaniem odległości do miejsca wystąpienia zwarcia. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

 

Lp. Typ Funkcjonalności
1 UTXvZRP UTXvZRP Seria 3 UTXvZRP Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie odległościowe, różnicowo – prądowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe 37, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
21Z/21ZN, 21GC, 21FL, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 68, 21SOTF/50SOTF, 94,87LP, 85-21/85-87LP/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF, 62.
21Z/21ZN, 21GC, 21FL, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 68, 21SOTF/50SOTF, 94,87LP, 85-21/85-87LP/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF, 62.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
2 UTXvZ UTXvZ Seria 3 UTXvZ Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie odległościowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe 37, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
21Z/21ZN, 21GC, 21FL, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 21SOTF/50SOTF, 94, 68, 62, 85-21/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
21Z/21ZN, 21GC, 21FL, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 21SOTF/50SOTF, 94, 68, 62, 85-21/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
3 UTXvRP UTXvRP Seria 3 UTXvRP Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie różnicowo – prądowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe 37, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
21GC, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 21SOTF/50SOTF, 62, 87LP,
85-87LP/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
21GC, 25, 50/51/67, 59, 27, 49, 32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 21SOTF/50SOTF, 62, 87LP,
85-87LP/77/68.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
4 UTXvD UTXvD Seria 3 UTXvD Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 37, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
21GC, 25, 50/51/67, 59, 27, 49,32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 62, 21SOTF/50SOTF.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
21GC, 25, 50/51/67, 59, 27, 49,32, 46, 47, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 62, 21SOTF/50SOTF.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
5 UTXvS UTXvS Seria 3 UTXvS Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie ziemnozwarciowe 37, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
21GC, 49, 32, 46, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 62, 21SOTF/50SOTF.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, LGC, VTFF.
21GC, 49, 32, 46, 50N/51N, 67N, 50H(2), 50BF, 79, 74, 94, 62, 21SOTF/50SOTF.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
6 UTXvTR UTXvTR Seria 3 UTXvTR Seria 2
Uniwersalne zabezpieczenie różnicowo – prądowe transformatora 23/26,
87T, 50/51/67, 50H(2), 50H(5), 50BF, 74, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC.
87T, 50/51/67, 50H(2), 50H(5), 50BF, 74, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
7 UTXvL UTXvL Seria 3 UTXvL Seria 2
Uniwersalny terminal zabezpieczeniowy pracujący w sieci z dowolnym punktem neutralnym 37, 25, 37BC, 23/26, 81U, 81O, 64,
50/51/67, 59, 27, 49, 32, 90Q, 41N, 90C, 46, 47, 50N/51N, 59N, 67N, 21YN, 21YNR, 64G,50H(2), 50BF, 81U/81O, 79-81O, 79, 74, 50SOTF, 94, 68, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
50/51/67, 59, 27, 49, 32, 90Q, 41N, 90C, 46, 47, 50N/51N, 59N, 67N, 21YN, 21YNR, 64G,50H(2), 50BF, 81U/81O, 79-81O, 79, 74, 50SOTF, 94, 68, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
8 UTXvMSZ+(LRW)   UTXvMSZ+(LRW) Seria 3
Uniwersalne zabezpieczenie szyn zbiorczych i automatyki Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej 50BF, 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC, MET.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
9 UTXvMSZ UTXvMSZ Seria 3 UTXvMSZ Seria 1
Uniwersalne zabezpieczenie szyn zbiorczych 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC. 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC, MET.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
10 UTXvLRW   UTXvLRW Seria 1
Uniwersalna automatyka Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej 50BF, 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC, MET.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
11 UTXvMR UTXvMR Seria 3 UTXvMR Seria 1
Uniwersalne zabezpieczenie różnicowe linii z odczepami 87, 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC, MET. 87, 74, HMI, DFR, SER, PMU, CLK, LGC, MET.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.
12 UTXvP UTXvP Seria 3 UTXvP Seria 2
Uniwersalny terminal zabezpieczeniowy pola pomiarowego 23/26, 81U, 81O, 64
59, 27, 46, 47, 59N, 81U/81O, 74, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, MET, LGC, VTFF.
59, 27, 46, 47, 59N, 81U/81O, 74, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, MET, LGC, VTFF.
IEC 61850,
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS, DiffChannel TRbus.
13 UTXvA   UTXvA Seria 2
Uniwersalne autonomiczne zabezpieczenia pola WN lub SN 50/51/67, 59, 27, 32, 90Q, 41N, 90C, 46, 47, 50N/51N, 59N, 67N, 21YN, 21YNR, 64G, 50H(2), 50BF, 81U/81O, 79-81O, 79, 74, 50SOTF, 94, 68, 62.
HMI, DFR, SER, PMU, CLK, TCM, MET, LGC, VTFF.
XMD CCbus, Alice’79 AAbus, IEC 60870-5-103, PPM2 CANBUS.

Firma Computers&Control zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

UWAGA: Protokół DNP3.0 dostępny poprzez współpracę z koncentratorem Xserwer.

 
– nowa funkcjonalność dostępne dla serii 3

« powrót do początku strony

Lp Kod ANSI Opis
1 50/51/67 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe kierunkowe
2 37 Zabezpieczenie podprądowe (bezkierunkowe)
3 50N/51N Zabezpieczenie nadprądowe Ie bezkierunkowe
4 67N Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe IEk
5 21Z/21ZN Zabezpieczenie impedancyjne/odległosciowe
6 68 Detektor kołysania mocy
7 21FL Lokalizator miejsca wystąpienia zwarcia.
8 85-21/77/68 Jednolity interfejs telezabezpieczeniowy dla zabezpieczenia impedancyjnego (łącze telezabezpieczeniowe)
9 85-87LP/77/68 Jednolity interfejs telezabezpieczeniowy dla zabezpieczenia różnicowo-prądowego (łącze telezabezpieczeniowe)
10 87LP Zabezpieczenie różnicowo – prądowe
11 64 Detektor zwarć doziemnych
12 79 Automatyka SPZ
13 25 Układ synchronicznego załączenia linii
14 49 Zabezpieczenie termiczne (model cieplny)
15 23/26 Zabezpieczenie temperaturowe
16 59 Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe
17 27 Zabezpieczenie podnapięciowe
18 32 Zabezpieczenie zwrotnomocowe
19 59N Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe UE
20 21YN Zabezpieczenie ziemnozwarciowe admitancyjne YE
21 37 Zabezpieczenie podprądowe (bezkierunkowe)
22 21YNR Zabezpieczenie nadprądowe Ig
23 81U Zabezpieczenie podczęstotliwościowe f<
24 81O Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe f>
25 81U/81O Zabezpieczenie częstotliwościowe SCO
26 79-81O Automatyka SPZ/SCO
27 90Q Automatyka kompensacji mocy biernej
28 41N Automatyka AWSCz
29 90C Automatyka ABK
30 50H(2) Detektor 2 harmonicznej
31 50H(5) Detektor 5 harmonicznej
32 37 Sygnalizacja zaniku prądu
33 46 Sygnalizacja asymetrii prądów
34 47 Sygnalizacja asymetrii napięć
35 37BC Detektor otwartego obwodu
36 50BF Układ rezerwy wyłącznikowej LRW
37 74 Funkcje sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW
38 21GC Kompensacja toru równoległego
39 81R Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt
40 81R Zmiana częstotliwości delta f/ delta t
41 37 Zabezpieczenie podprądowe (bezkierunkowe)
42 47 Układ blokady przeciw pompowaniu wyłącznika
43 62 Opóźnienie zadziałania zabezpieczenia
44 SOTF Załączenie na zwarcie
45 21SOTF Wyłączanie linii przy załączeniu na zwarcie
46 50SOTF Wyłączanie linii przy załączeniu na zwarcie
47 VTFF Sygnalizacja awarii bezpiecznika
48 HMI Sterownik pola z prezentacją stanu pola
49 DDR Okresowa rejestracja zakłóceń
50 DFR Rejestracja zakłóceń
51 TCM Kontrola obwodu wyłączającego
52 LGC funkcje logiczne
53 MET Pomiary: I, U, P, Q, tgφ, liczniki energii elektrycznej (cztarokwadrantowy)
54 PMU Synchroniczne próbkowanie wejść analogowych,
55 CLK Synchronizacja czasu oraz zegar czasu rzeczywistego
56 SER Rejestrator zdarzeń (dziennik), raportowanie przebiegu wyłączania zwarcia
57 87T Zabezpieczenie różnicowe transformatora