ARCHI 9000/900 jest cyfrowym systemem rejestracji zakłóceń. Urządzenie dokonuje cyfrowego zapisu sygnałów pomiarowych analogowych i dwustanowych występujących w obiektach elektroenergetycznych w celu ich późniejszej analizy przy pomocy odpowiedniego programu. Jest to urządzenie całkowicie skalowalne o możliwości rozbudowy do 128 sygnałów analogowych, 32 sygnałów pomiarowych częstotliwości i do 720 wejść dwustanowych. Olbrzymie możliwości rejestracji są rozszerzone o moduły umożliwiające precyzyjną sygnalizację normalnych oraz awaryjnych stanów pracy.

Na jednym obiekcie energetycznym można zainstalować nieograniczoną liczbę systemów ARCHI 9000/900, pracujących ze zsynchronizowanymi zegarami i ewentualnie ze zsynchronizowanym próbkowaniem.

W skład systemu rejestracji zakłóceń wchodzą następujące podstawowe części:

  • cyfrowe moduły rejestracyjne wejść analogowych i dwustanowych Archi-LGU – 8 wejść analogowych oraz 45 wejść dwustanowych;
  • jednostki centralne Archi-CPU, jedna jednostka na 16 modułów rejestrujących (8 wejść analogowych i 45 wejść dwustanowych);
  • lokalne stanowisko wizualizacji i analizy danych Archi-LVU, jedno stanowisko na max. 4 systemy ARCHI 9000, wyposażone w drukarkę lokalną;
  • oprogramowanie analizy danych SAZ 2000.

Cyfrowy rejestrator dokonuje zapisu sygnałów pomiarowych analogowych i dwustanowych doprowadzanych z określonych urządzeń stacji. Zapisuje wszystkie dane występujące przed, w czasie trwania i po zakłóceniu.

Moduły systemu ARCHI 900 charakteryzują się uproszczoną konstrukcją jednostek LGU.

Poniżej przedstawione zostały cechy odróżniające wersję 900 od wersji 9000 :

  • Pamięć RAM 2MB;
  • Filtry antyaliasingowe o stałej częstotliwości odcięcia;
  • Port Ethernet-TCP/IP dostępny jako opcja ( za dopłatą );
  • Częstotliwość próbkowania 1, 2, 4, 8 lub 10 kHz;
  • Multipleksowany pomiar wejść analogowych.