Uniwersalny Terminal Zabezpieczeniowy Pracujący w Sieci z Dowolnym Punktem Neutralnym UTXvL

Zabezpieczenie UTXvL oraz µUTXvL przeznaczone jest do ochrony pól, pracujących z punktem neutralnym w dowolnej konfiguracji. Zapewnia ono: szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie pola w przypadku wystąpienia dowolnego typu zwarć: (międzyfazowych lub doziemnych). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć, prądów oraz admitancji doziemnej. Urządzenie wyposażone jest w 14- bitowe przetworniki A/C oraz interfejsy transmisji sieciowej – TCP/IP , światłowodowej oraz szeregowej (RS 232, CL inżynierski i RS 485 w standardzie IEC 870-5-103). UTXvL oraz mUTXvL przeznaczone jest do ochrony pól takich jak: pola odpływowe kablowe i napowietrzne, pola transformatora głównego oraz potrzeb własnych, pole sprzęgła oraz pole baterii kondensatorów.


Charakterystyka urządzenia:

 • wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo – decyzyjny posiadający trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczna separacja poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 50/51/51A/67 – cztery stopnie nadprądowe fazowe kierunkowe lub bezkierunkowe (4 x I>);
 • 59 – dwa stopnie nadnapięciowe fazowe (2 x U>);
 • 27 – dwa stopnie podnapięciowe fazowe (2 x U<); 32 – jeden stopień zwrotnomocowy (P>);
 • 32VAR – jeden stopień kompensacji mocy biernej (Q<>,tg<>);
 • 50N/51N – trzy stopnie nadprądowe doziemne bezkierunkowe (3 x Io>);
 • 59N – trzy stopnie nadnapięciowe doziemne (3 x Uo);
 • 67N – dwa stopnie nadprądowe doziemne kierunkowe (2 x Iok>);
 • 21N – jeden stopień doziemny admitancyjny (RYo, RBo, RGo);
 • 21N – jeden stopień doziemny przyrostowo admitancyjny (RYYo);
 • 50/51 – dwa stopnie nadprądowe bezkierunkowe od zwarć wewnętrznych (2 x Ig>);
 • 46/47 – asymetria prądów i napięć;
 • 50H/51H(2) – detektor drugiej harmonicznej prądów fazowych;
 • 50/51 – realizacja uproszczonego zabezpieczenia szyn ZS;
 • 50BF/51BF – w pełni programowalny układ rezerwy wyłącznikowej LRW;
 • 81L/81H – cztery stopnie wewnętrzne SCO oraz dwa SPZ/SCO (4 x SCO, 2 x SPZ/SCO);
 • cztery stopnie zewnętrzne SCO oraz SPZ/SCO (4 x SCO, 4 x SPZ/SCO);
 • 79N – automatyka AWSCz;
 • 79C/86 – automatyka ABK;
 • 79(3) – czterokrokowa, sześcioprogramowa automatyka SPZ dla dowolnej funkcji zabezpieczeniowej lub logicznej;
 • 74 – funkcje sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 30/74 – możliwość podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 11 – funkcja zabezpieczeniowa wyłączania linii przy załączeniu na zwarcie;
 • 33 – funkcja sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • możliwość działania każdego stopnia na sygnał (raport zadziałania);
 • stabilizacja wektorów oraz kompensacja zwarć przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego wyznaczania zwarcia;
 • permanentna kontrola poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami;
 • rejestracja zdarzeń i rejestracja zakłóceń (4 napięcia, 4 prądy i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcja synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacja czasu oraz zegar czasu rzeczywistego;
 • stała kontrola ciągłości obwodów wyłączających i/lub załączających wyłącznik;
 • układ współpracy z wyłącznikiem (kontrola ciągłości, zazbrojenia i blokady przeciw pomp.) oraz zdalne sterowanie;
 • pomiar wielkości – I, U, S, P, Q, f, Ep, Eq i wizualizacja na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • liczniki wyłączeń WZ, czasy pracy urządzenia oraz funkcja sumowania prądów wyłączanych przez wyłącznik;
 • szczegółowe raportowanie przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanie do systemu;
 • wyświetlacz graficzny i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diod LED (15 swobodnie programowalne);
 • czterokwadrantowe licznikami energii elektrycznej;
 • 32 funkcje logiczne z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvL:

 • zabezpieczenie linii średnich napięć
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • zabezpieczenie nadprądowe
 • przekaźnik nadprądowy
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe
 • zabezpieczenie admitancyjne
 • zabezpieczenie podczęstotliwościowe
 • automatyka ABK
 • automatyka SPZ
 • automatyka AWSCz
 • przekaźnik ziemnozwarciowy
 • zabezpieczenie napięciowe
 • sygnalizacja uszkodzenia pola UP
 • sygnalizacja asymetrii
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona linii
 • ochrona pola liniowego