C&C - logo

 

Computers & Control Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
Poland
tel. +48 32 204 25 28
tel. +48 32 730 37 36
fax +48 32 204 25 31
cc.biuro@candc.pl

NIP: 634-014-07-37
REGON: 270559732
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Nr KRS: 0000532533
Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN