SZR na rozdzielnię SN ( 3 wyłączniki )

Aplikacja ta jest przykładem zastosowania UTXvSZR w rozdzielni SN, kontrolującej 3 wyłączniki transformatora oraz sprzęgła. Do UTXvSZR podłączone są po 3 napięcia fazowe z każdej sekcji oraz po jednym napięciu z górnej strony transformatorów. Ze względu na uniwersalność UTXvSZR możliwe jest podłączenie napięć fazowych lub międzyfazowych do danej grupy.

   Opis aplikacji (SN - 3 wyłączniki) - - (154,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Schemat aplikacyjny (SN - 3 wyłączniki) - - (110,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Nastawy SAZ (SN - 3 wyłączniki) - - (570,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

SZR na rozdzielnię SN ( 5 wyłączników )

Aplikacja ta jest przykładem zastosowania UTXvSZR w rozdzielni SN kontrolującej 5 wyłączników transformatora po stronie SN i WN oraz sprzęgła. Do UTXvSZR podłączone są po 3 napięcia fazowe z każdej sekcji oraz po jednym napięciu z górnej strony transformatorów. Ze względu na uniwersalność UTXvSZR możliwe jest podłączenie napięć fazowych lub międzyfazowych do danej grupy.

   Opis aplikacji (SN - 5 wyłączniki) - - (160,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Schemat aplikacyjny (SN - 5 wyłączniki) - - (110,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Nastawy SAZ (SN - 5 wyłączniki) - - (570,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

SZR na rozdzielnię WN ( 3 wyłączniki – ciąg liniowy )

Aplikacja ta jest przykładem zastosowania UTXvSZR w rozdzielni WN kontrolującej 3 wyłączniki linii oraz poprzeczki. W programach SZR wpisane są programy tzw. ciągu liniowego, czyli załączenia ciągu liniowego przy utracie napięć którejś z linii. Możliwe jest takie skonfigurowanie programów SZR, aby można było realizować priorytetyzację linii. Do UTXvSZR podłączone są po 3 napięcia fazowe z każdej linii. Ze względu na uniwersalność UTXvSZR, możliwe jest podłączenie napięć fazowych lub międzyfazowych do danej grupy.

   Opis aplikacji (WN - 3 wyłączniki) - - (153,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Schemat aplikacyjny (WN - 3 wyłączniki) - - (97,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

   Nastawy SAZ (WN - 3 wyłączniki) - - (570,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!