Zabezpieczenia WN UTX – Parametry Techniczne

Typowy czas zadziałania:

 • 25 ms – dla pobudzenia podimpedanycjnego
 • 32 do 100 ms – dla pobudzenia różnicowo-prądowego (zależy od prędkości transmisji)
 • 15 ms – dla pobudzenia nadprądowego (dla If > 2 In)

Wejścia analogowe:

 • Nominał wejść prądowych (In) – 1A lub 5A
 • Nominał wejść napięciowych (Un) – 57.7V
 • Maks. pobór mocy wejść prądowych – 0.1 W (dla I=1In)
 • Maks. pobór mocy wejść napięciowych – 0.04 VA (dla U=1 Un)
 • Wytrzymałość izolacji wejść – 3kV AC/DC, 5kV impuls 5us
 • Ilość wejść analogowych – 2 do 8
 • Zakres pomiarowy:
  • dla IL1, IL2, IL3, IE(/IE2) – 50 In
  • dla UL1, UL2, UL3 – 1.22 Un
  • dla U4 (UE/Ub) – 2 Un
 • Klasa pomiarowa:
  • dla przetworników multipleksowanych – lepsza niż 0.4
  • dla przetworników równoległych (wersja „E”) – lepsza niż 0.2
 • Wytrzymałość przeciążeniowa:
  • dla wejść napięciowych: 3 Un trwale
  • dla wejść prądowych, In = 1A: 100 In / 1s, 5 In trwale
  • dla wejść prądowych, In = 5A: 100 In / 1s, 2 In trwale
 • Wytrzymałość dynamiczna:
  • dla In=1 A: 250 In /20 ms
  • dla In=5 A: 200 In /20 ms

Wejścia dwustanowe:

 • Wytrzymałość izolacji wejść – 3 kV AC/DC, 5 kV impuls 5 us
 • Maksymalny pobór prądu – 5 mA
 • Napięcie nominalne wejść dwustanowych:
  • WD=110V DC, zakres log. „0”: 0V – 60V, zakres log. „1”: 70V – 121V
  • WD=220V DC, zakres log. „0”: 0V – 145V, zakres log. „1”: 165V – 242V
 • Ilość wejść dwustanowych:
  • UTX – 26 do 63 swobodnie programowalnych + 1 dedykowany (ParSel)
  • µUTX – 11 do 28 swobodnie programowalnych

Wyjścia dwustanowe:

 • Wytrzymałość łączeniowa styków
  • Pakiet 4 „mocnych” (i „szybkich”) przekaźników (opcja),
   maks. parametry łączenia: moc – 300W, prąd – 5A DC, napięcie – 220V DC,
   czas łączenia: typowy tp=3.5 ms, maks. 4.5 ms,
  • Pakiet 8 przekaźników: dla 250V AC – 8.0A, dla 250V DC – 0.30A, tp=10ms
  • Pakiet 14 przekaźników: dla 250V AC – 6.0A, dla 250V DC – 0.18A, tp=8ms
 • Ilość wyjść dwustanowych:
  • UTX – 22 do 44 swobodnie programowalnych + 2 dedykowane („AL, „UP”)
  • µUTX – 8 do 18 swobodnie programowalnych + 2 dedykowane („AL, „UP”)

Dopuszczalne konfiguracje wejść/wyjść

 • UTX:
  • K0-8: 26+1 wejść, 22+2 wyjść, K1-8: 37+1 wejść, 30+2 wyjść
  • K2-8*: 52+1 wejść, 44+2 wyjść, K3-8*: 63+1 wejść, 30+2 wyjść,
   * konfiguracja nie dla obudowy CPRO63
 • µUTX:
  • K0-8: 14 wejść, 8+2 wyjść, K1-8: 28 wejść, 18+2 wyjść.

Typ obudowy:

 • UTX:
  • Do montażu natablicowego: CPRO63 (wyświetlacz graficzny, 16 LED, 11 klaw.)
  • Do montażu zatablicowego: 3U-19„ (wyświetlacz graficzny, 16 LED, 11 klaw.)
 • µUTX:
  • Do montażu zatablicowego: 3U-28/63 (wyświetlacz graficzny, 16LED, 11 klaw.)
  • Do montażu zatablicowego: 3U-28 (wyświetlacz tekstowy 4×20, 12 LED, 8 klaw.)
  • Do montażu natablicowego: 3U-28 + zawiasy (wyświetlacz tekstowy 4×20, 12 LED, 8 klaw.)

Waga urządzenia:

 • Dla obudowy CPRO63: standard 6 kg, maks. 8 kg,
 • Dla obudowy 3U-19„: standard 5 kg, maks. 7 kg,
 • Dla obudowy 3U-28: standard 2 kg,
 • Dla obudowy 3U-28/63: standard 3 kg.

Dopuszczalne zakresy:

 • Napięcie wejściowe zasilacza: od 90V DC do 340V DC lub od 65V AC do 240V AC
 • Temperatura pracy: od -5ºC do +50ºC
 • Temperatura przechowywania: od -10ºC do +60ºC
 • Wilgotność pracy i przechowywania: 40% do 80%
 • Klasa szczelności: IP40 (opcja do IP50)

Porty komunikacyjne:

 • Interfejs TRBus (dla kanału transmisyjnego TRBus, automatyk międzystacyjnych):
  RS232, opcja FC/PC optyczny jednomodowy (do 15 lub 40 km),
 • Interfejs CCBus (dla systemu nadrzędnego i automatyk):
  RS232, CL (pętla prądowa), Ethernet (niezależny kanał),
  opcja ST optyczny wielomodowy (lub FC/PC jednomodowy),
 • Interfejs IEC 60870-5-103 (dla systemu nadrzędnego)
  RS485, opcja ST optyczny wielomodowy (lub opcja FC/PC jednomodowy),
 • Interfejs CANBus – opcja (dla systemu nadrzędnego):
  2 x 485, dwa separowane galwanicznie kanały (podstawowy, rezerwowy).

Rejestrator zakłóceń:

 • Maksymalna pojemność: 8 zdarzeń
 • Ilość rejestrowanych wejść dwustanowych: do 16
 • Ilość rejestrowanych wejść analogowych: 2 do 8
 • Czas przedawaryjny i awaryjny: programowalny 2 do 3630 ms
 • Obsługa sklejania styków: tak

Rejestrator zdarzeń:

 • Pojemność rejestratora zdarzeń: minimum 1000 rekordów (z różnymi znacznikami czasu)

« back