Regulator Napięć Transformatora UTXvRNT

Regulator napięć transformatora przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich układach regulacji z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepu na dowolnych liniach wysokich i średnich napięć pracujących z uziemionym, kompensowanym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Zapewnia szybką i niezawodną regulację. Rozbudowane funkcje kompensacji spadków napięcia, nastawy dobowe, kalendarzowe, świąteczne i weekendowe, rejestracja zdarzeń i zakłóceń oraz rejestracja jakości napięcia zapewniają realizację nawet najbardziej wyszukanej aplikacji.

UTXvRNT2 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem dwuuzwojeniowym – posiada jeden komplet wejść analogowych pomiaru U1 i I1;
UTXvRNT3 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem trójuzwojeniowym – posiada dwa komplety wejść analogowych pomiaru U1/U2 i I1/I2;

Wszystkie odmiany wyposażone są standardowo w:

 • 8 przekaźników wyjściowych;
 • 14 wejść dwustanowych, (w tym 8 wejść wysokonapięciowych 90 – 300[V]AC/DC oraz 6 wejść (12 i 24[V]DC) przeznaczonych do współpracy z dekoderem aktualnego numeru zaczepu DPZ.

UTXvRNT charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym systemem pomiarowo – decyzyjnym;
 • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
 • pracą z dwu lub trójuzwojeniowymi transformatorami;
 • pracą w trybie automatycznym i ręcznym;
 • zegarem uwzględniającym letnio – zimowe zmiany czasu;
 • rozbudowanymi funkcjami logicznymi o programowalnych funktorach;
 • czterema głównymi trybami regulacji:
  • o na podstawie napięcia obwodu U1;
  • o na podstawie napięcia obwodu U2;
  • o na podstawie wartości średniej napięć U1 i U2;
  • o na podstawie wartości maksymalnej(U1,U2);
 • możliwością obsługi trzech dobowych, jednej weekendowej oraz dziesięciu świątecznych nastaw poziomu napięcia zadanego;
 • całorocznym kalendarzem ze swobodną możliwością wyboru terminów oraz dni świątecznych;
 • trzema bankami nastaw z możliwością automatycznego wyboru banku aktywnego;
 • galwaniczną separacją wejść i wyjść analogowych i dwustanowych;
 • kompensacją typu XR oraz Z ustawianą niezależnie dla poszczególnych obwodów pomiarowych;
 • zabezpieczeniem nadprądowym silnika przełącznika zaczepów;
 • układem kontroli jakości energii;
 • funkcją zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;
 • raportowaniem przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeń i zakłóceń;
 • lokalnym wyświetlaczem graficznym;
 • 16 diodową programowalną synoptyką oraz 8 kluczową klawiaturą;
 • odczytem wielkości pomiarowych na wyświetlaczu z ich transmisją do systemu nadrzędnego;
 • możliwością jednoczesnej obsługi protokołu IEC 870-5-103 oraz CC-Bus;
 • licznikami odchyłek, dokonanych przełączeń oraz czasu pracy urządzenia;
 • permanentną kontrolą układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.