Najnowsza wersja urządzeń – UTX serii 3 wywodzą się w prostej linii z UTX serii 2 przejmując od nich dotychczas istniejące funkcjonalności oraz dodając kilka dodatkowych funkcji (parametrów) oraz najistotniejszą funkcjonalność w postaci implementacji protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść).

 

Nową wersję urządzeń – UTX serii 3 wprowadzono w następujących urządzeniach:

 • UTXvZRP – zabezpieczenie odległościowe, różnicowo – prądowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe
 • UTXvZ – zabezpieczenie odległościowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe
 • UTXvRP – zabezpieczenie różnicowo – prądowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe
 • UTXvD – zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe
 • UTXvS – zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • UTXvTR – zabezpieczenie różnicowo – prądowe transformatora,
 • UTXvL – zabezpieczenie pola SN: transformatora, linii, sprzęgła, baterii kondensatorów, pola pomiarowego,
 • UTXvP – zabezpieczenie pola pomiarowego SN,
 • UTXvSZR – uniwersalna automatyka SZR,
 • UTXvRNT – regulator napięć transformatora.
 • UTXvMSZ+ – zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej.
 • µUTXvL – uniwersalny terminal zabezpieczeniowy o zmniejszonych wymiarach  pracujący w sieci z dowolnym punktem neutralnym oraz akwizytor pomiarowy dla zabezpieczenia szyn, lokalnej rezerwy wyłącznikowej

 

Urządzenie UTX3 może zostać skonfigurowane do pełnienia w  systemie energetycznym funkcji:

 • zabezpieczenia pól WN (UTXvZRP, UTXvZ, UTXvRP, UTXvD, UTXvS)
 • zabezpieczenia pól SN (UTXvL, µUTXvL)
 • zabezpieczenia różnicowego transformatora (UTXvTR)
 • regulatora napięć transformatora (UTXvRNT)
 • automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (UTXvSZR)
 • zabezpieczenia szyn zbiorczych (UTXvMSZ, UTXvMSZ+)

 

Standardowo UTX3 charakteryzują n/w cechy:

 • wieloprocesorowy system pomiarowo-decyzyjny,
 • całkowicie cyfrowe przetwarzanie informacji,
 • transmisja danych w standardzie IEC 61850,
 • galwaniczna separacja wejść i wyjść (analogowych i dwustanowych),
 • rejestracja zdarzeń i zakłóceń (kanałów analogowych i 15 kanałów cyfrowych),
 • 5 banków nastaw (1 fabryczny i 4 programowalne),
 • sygnalizacja zbiorcza AW, AL, UP,
 • funkcje sterownicze z  poziomu terminala polowego,
 • raport wyłączenia zakłócenia,
 • 32 funkcje logiczne do projektowania własnych algorytmów,
 • dodatkowe 16 funkcji prostych I/O służących do sygnalizacji,
 • rejestracja stanu wejść dwustanowych w dzienniku zdarzeń,
 • darmowy program do konfiguracji i obsługi ruchowej SAZ 2000,
 • lokalny kolorowy wyświetlacz graficzny,
 • programowana synoptyka,
 • 15 diod sygnalizacyjnych,
 • 11 kluczowa klawiatura.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,