Uniwersalny terminal zabezpieczeniowy o kompaktowych wymiarach  pracujący w sieci z dowolnym punktem neutralnym

 

Zabezpieczenia typu µUTX3vL przeznaczone są do ochrony pól pracujących w sieci z punktem neutralnym w dowolnej konfiguracji. Zapewniają one szybkie, wybiórcze i niezawodne wyłączenie pola w przypadku wystąpienia dowolnego typu zwarcia: międzyfazowego lub doziemnego. Podstawą niezawodnego działania zabezpieczeń są: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć, prądów oraz admitancji doziemnej. Urządzenia wyposażone są w nowoczesne 24 bitowe przetworniki A/C oraz interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w jednym z protokołów TRbus, AAbus, IEC 870-5-103. Kanał inżynierski CCBus jest wyprowadzony również na przednim panelu urządzenia poprzez port miniUSB. Urządzenie może być wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto, urządzenia mogą współpracować z koncentratorem Xserwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0. Synchronizacja czasu może odbywać się z systemu nadrzędnego lub po sygnale 1PPS na dedykowanym złączu. μUTX3vL przeznaczone są do ochrony pól takich jak: pola odpływowe kablowe i napowietrzne, pola transformatora głównego oraz potrzeb własnych, pole sprzęgła, pole pomiaru napięcia oraz pole baterii kondensatorów. µUTXvL może również pracować jako akwizytor dla zabezpieczenia szyn i automatyki LRW. Napięcie wejściowe zasilacza wynosi od 120 V DC do 350 V DC lub od 90 V AC do 250 V AC w wykonaniu standardowym zaś w opcjii od 90V DC do 340V DC lub od 65V AC do 240V AC oraz od 12V DC do 60V DC.

 

 

 

CECHY FUNKCJONALNE

 • wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo – decyzyjny posiadający 5 grup nastaw zabezpieczeń
  (4 konfigurowalne + 1 zestaw nastaw fabrycznych),

 • galwaniczna separacja poszczególnych wejść i wyjść (analogowych prądowych i cyfrowych dwustanowych),

 • możliwość działania każdego stopnia na sygnał (raport zadziałania),
 • stabilizacja wektorów oraz kompensacja zwarć przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego wyznaczania zwarcia,
 • permanentna kontrola poprawności układów wewnętrznych terminala,
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami,
 • układ współpracy z wyłącznikiem (kontrola ciągłości, zazbrojenia i blokady przeciw pomp.) oraz zdalnym sterowaniem,
 • pomiar wielkości – I, U, S, P, Q, f, Ep, Eq i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością ich transmisji do systemu,
 • sygnalizacja awarii bezpieczników przekładników napięciowych,

 • detektor zwarć doziemnych,

 • detektor otwartego obwodu,

 • rejestracja stanu wejść dwustanowych,

 • liczniki wyłączeń WZ, czasy pracy urządzenia oraz funkcja sumowania prądów wyłączalnych przez wyłącznik,
 • kolorowy wyświetlacz graficzny 4,3” i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diod LED (15 swobodnie programowalnych),
 • czterokwadrantowe liczniki energii elektrycznej,
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ2000,
 • możliwość współpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE), systemem Alice’79 (AABus),

 • komunikacja w protokole Alice’79 (AAbus) – opcjonalnie – poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ+,

 • komunikacja w protokole DiffChannel TRbus – opcjonalnie – poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia,

 • komunikacja w protokole IEC 870-5-103 – opcjonalnie – poprzez interfejs OPTO (wielomodowe),

 • komunikacja w protokole PPM2 CANBUS opcjonalnie – poprzez interfejsy: 2xCAN