Uniwersalna Automatyka SZR 

Przeznaczona jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach o dowolnych konfiguracjach – również nietypowych. Posiada uniwersalny zakres pomiarowy do 460 V AC/DC. Zapewnia: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika).

Najistotniejszą  funkcjonalnością UTX serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie modułów i wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.

Przykłady standardowych aplikacji  

                                                    SZR na rozdzielnie SN (5 wyłączników)                                         SZR ciągu liniowego 

 

Przykłady niestandardowych aplikacji

 

 Aplikacja SZR z 7 wyłącznikami i 4 pomiarami napięcia                             Aplikacja SZR z dodatkową linią WN 

 

Najczęściej używane  aplikacje wraz z konfiguracją – więcej 

 

UTX3vSZR wygląd ekranu:

ekran jpg
słupki jpg
ekran główny
zadziałanie SZR
menu
wykres wskazowy
wykres słupkowy napięć
licznik zadziałań
dziennik
pakiet wejść dwustanowych - podgląd
pakiet wejść dwustanowych - podgląd szczegółowy
pakiet wyjść dwustanowych - podgląd
pakiet wyjść dwustanowych - podgląd szczegółowy
pakiet zasilacza
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Wbudowany tryb testu  SZR  !!! 

Tryb testowy umożliwia:

 • symulacje wejść dwustanowych 
 • odwzorowania stanów łączników 
 • zmianę  parametrów napięć zarówno statycznie jak i dynamicznie 
 • uzależnienie obecności lub zaniku napięcia według własnej reguły 
 • pobudzanie cykli SZR 
 • przetestowanie wszystkich skonfigurowanych programów SZR bez użycia jakichkolwiek zewnętrznych układów testujących 

Rys. Włączenie trybu testowego SZR 

Rys. Tryb testu SZR 

 

UTXvSZR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 59 – ośmioma stopniami nadnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U>);
 • 27 – ośmioma stopniami podnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U<);
 • możliwością ustawienia nazwy, przekładni oraz typu napięcia dla każdej grupy niezależnie;
 • możliwością ustawienia do 8 układów pracy z programowalną nazwą rozpoznawanych przez automat;
 • możliwością ustawienia do 50 różnych cykli w pełni programowalnych i niezależnych;
 • możliwością ustawienia do 10 warunków pobudzeniowych dla każdego programu określajacych stany wyłączników, stany członów napięciowych oraz sterowanie PPZ;
 • możliwością ustawienia do 10 kroków dla każdego programu umożliwiających sterowanie dowolnym wyłącznikiem, kontrolę stanu dowolnego wyłącznika oraz kontrolę stanu dowolnego członu napięciowego;
 • możliwością programowalnej nazwy, stanu domyślnego i bieżącego układu, programowalnym czasem trwania cyklu, powrotu z nieudanego cyklu, ignorowania blokady przy pobudzeniu oraz rodzajem blokady po cyklu dla każdego programu;
 • możliwością automatycznego wykrywania typu rezerwy lub zadeklarowania dedykowanego typu;
 • kontrolą gotowości oraz stanu położenia wyłączników;
 • funkcjami zdalnego lub lokalnego sterowania cyklami PPZ oraz blokowania i odblokowania automatu;
 • dokładną i szczegółową sygnalizacją błędów i blokad automatu lokalnie oraz zdalnie;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL.;
 • 30/74 – możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pelni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (8 napięć i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości – U i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami przełączeń oraz czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu przełączenia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,