Regulator Napięć Transformatora.

Regulator napięć transformatora przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich układach regulacji z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepu na dowolnych liniach wysokich i średnich napięć, pracujących z uziemionym, kompensowanym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Urządzenie zapewnia szybką i niezawodną regulację. Rozbudowane funkcje kompensacji spadków napięcia, nastawy, kalendarzowe, rejestracja zdarzeń i zakłóceń oraz rejestracja jakości napięcia zapewniają realizację nawet najbardziej wyszukanych aplikacji.
Dodatkowo dostępny jest tryb regulacji mocy biernej przy współpracy z cewką kompensacyjną (tryb RNTQ).

Najistotniejszą funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie modułów i wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach TRbus, AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

UTXvRNT serii 3 dostępny jest w następujących wersjach:

 • UTXvRNT2 serii 3 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem dwuuzwojeniowym, posiada jeden komplet wejść analogowych pomiaru U1 i I1.
 • UTXvRNT3 serii 3 – regulator przeznaczony do pracy z transformatorem trójuzwojeniowym, posiada dwa komplety wejść analogowych pomiaru U1/U2 i I1/I2.

Wszystkie odmiany wyposażone są standardowo w:

 • 8 przekaźników wyjściowych,
 • 14 wejść dwustanowych (w tym 8 wejść wysokonapięciowych 90 – 300[V]AC/DC oraz 6 wejść 12 i 24[V]DC) przeznaczonych do współpracy z dekoderem aktualnego numeru zaczepu DPZ.

Charakterystyka urządzenia:

 • wieloprocesorowy system pomiarowo – decyzyjny,
 • całkowicie cyfrowe przetwarzanie informacji,
 • praca z dwu lub trójuzwojeniowymi transformatorami,
 • praca w trybie automatycznym i ręcznym,
 • rozbudowane funkcje logiczne o programowalnych funktorach,
 • cztery tryby regulacji w trybie RNT:
  • – na podstawie napięcia obwodu U1,
  • – na podstawie napięcia obwodu U2,
  • – na podstawie wartości średniej napięć U1 i U2,
  • – na podstawie wartości maksymalnej (U1,U2),
 • dwa tryby regulacji w trybie RNTQ:
  • – na podstawie wartości tg obwodu 1,
  • – na podstawie wartości mocy biernej obwodu 1,
 • całoroczny kalendarz umożliwiający swobodną zmianę poziomu zadanego napięcia,
 • pięć banków nastaw z możliwością automatycznego wyboru banku aktywnego,
 • galwaniczna separacja wejść i wyjść analogowych i dwustanowych,
 • kompensacja typu XR oraz Z ustawiana niezależnie dla poszczególnych obwodów pomiarowych,
 • zabezpieczenie nadprądowe silnika przełącznika zaczepów,
 • układ kontroli jakości energii,
 • funkcja zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów,
 • raportowanie przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeń i zakłóceń,
 • lokalny wyświetlacz graficzny,
 • 16 diodowa programowalna synoptyka oraz 11 kluczowa klawiatura,
 • odczyt wielkości pomiarowych na wyświetlaczu z ich transmisją do systemu nadrzędnego,
 • możliwość jednoczesnej obsługi protokołu IEC 870-5-103 oraz CC-Bus,
 • liczniki odchyłek, dokonanych przełączeń oraz czasu pracy urządzenia,
 • permanentna kontrola układów wewnętrznych urządzenia,
 • trzy poziomy uprawnień chronione hasłami,
 • możliwość wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,