XSERWER – Koncentrator Lokalny Stacji

Xserwer jest urządzeniem przeznaczonym do zbierania informacji z zabezpieczeń, regulatorów, rejestratorów oraz innych urządzeń stacyjnych. Pełni rolę koncentratora i konwertera protokołów. Xserwer obsługuje protokoły DNP3, IEC 60870-5-103 oraz CC-Bus.

W zależności od konfiguracji koncentrator może pełnić następujące funkcje:

  • Wielokanałowa współpraca ze zdalnymi i lokalnymi Systemami Sterowania i Nadzoru Stacji (SSiNS) – Serwer przesyła dane o stanie urządzeń (pomiary, status, sygnały dwustanowe) oraz przyjmuje sterowania z systemu.
  • Archiwizacja danych – Xserwer zapisuje na swoim dysku dane z rejestratorów zakłóceń oraz rejestratorów zdarzeń, przechowuje konfigurację urządzeń (nastawy, parametry). Zgromadzone dane dostępne są zdalnie poprzez sieć ethernet dla użytkowników korzystających z oprogramowania Saz 2000. Administrator Xserwera określa listę użytkowników oraz zakres uprawnień dostępu do serwera.
  • Obsługa kanału inżynierskiego (Saz – Xserwer – Urządzenie) – Korzystając z oprogramowania Saz2000 można nawiązać komunikację z urządzeniem poprzez Xserwer. Ma to znaczenie, gdy urządzenie posiada tylko jeden kanał komunikacyjny lub nie jest możliwy bezpośredni dostęp do urządzenia.
  • Przekazywanie danych o urządzeniach (zdarzenia, pomiary, status) do innych Xserwerów – Dotyczy to sytuacji, kiedy na stacji znajduje się kilka Xserwerów, a urządzenie posiada tylko jeden kanał transmisyjny.

Przykładowa konfiguracja:

Komunikacja z urządzeniami realizowana jest w protokole IEC 60870-5-103 oraz CC-Bus po łączu komunikacyjnym TCP/IP lub porcie szeregowym. Aby przyspieszyć transmisję danych z urządzeniami, komunikacja na każdym łączu realizowana jest współbieżnie.
Komunikacja z systemem nadrzędnym odbywa się w protokole DNP3.0. Dostępne są maksymalnie cztery niezależne kanały komunikacyjne DNP3.0. Każdy z kanałów może działać na łączach komunikacyjnych: TCP/IP, UDP lub port szeregowy RS232.
Xserwer może realizować różne funkcje w zależności od konfiguracji. Należy jednak zaznaczyć, w przypadku kiedy koncentrator skonfigurowany jest do pracy z systemem nadrzędnym, wymaga szybkich reakcji na pojawiające się zdarzenia. Dlatego w tym przypadku na serwerze nie powinny być uruchamiane dodatkowe funkcje (archiwizacja danych, kanał inżynierski), które mogłyby spowolnić pracę Xserwera. Dodatkowe funkcje należy wtedy uruchamiać na innym Xserwerze.