Regulator Mocy Biernej – tryb UTX2vRNTQ

Tryb regulacji umożliwiający automatyczne utrzymywanie żądanej wartości mocy biernej (tangensa kąta pomiędzy wektorami prądu i napięcia) stanowi opcję przystosowywującą UTX2vRNT  do współpracy z dławikiem wyposażonym w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. Urządzenie zachowuje wszystkie możliwości konfiguracyjne UTX2vRNT, w szczególności pozwalające na definiowanie żądanych poziomów kompensacji mocy dla wielu stref czasowych i okresów kalendarzowych oraz dedykowane układy sygnalizacji i blokad wyzwalanych w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych. Dodatkowo realizowana jest funkcja osiągania pozycji spoczynkowej zaczepu w przypadku nie przekraczania przez prąd wyznaczonej wartości progowej. Standardowym wyposażeniem każdego urządzenia pozostaje także moduł rejestratora zakłóceń, pozwalający na przechwytywanie oraz analizę zarówno wielkości analogowych prądów i napięć, jak i stanów wejść binarnych urządzenia.

Wszystkie urządzenia wyposażone są standardowo w:

 • 8 przekaźników wyjściowych;
 • 14 wejść dwustanowych (w tym 8 wejść wysokonapięciowych 90 – 300[V]AC/DC oraz 6 wejść 12 i 24[V]DC) przeznaczonych do współpracy z dekoderem aktualnego numeru zaczepu DPZ.

UTXvRNTQ charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym systemem pomiarowo – decyzyjnym;
 • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
 • pracą z dławikiem z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów;
 • pracą w trybie automatycznym i ręcznym;
 • rozbudowanymi funkcjami logicznymi o programowalnych funktorach;
 • dwoma głównymi trybami regulacji:
  • na podstawie pomiaru Tangensa kąta pomiędzy U1 oraz I1;
  • na podstawie pomiaru wartości mocy biernej;
 • całorocznym kalendarzem ze swobodną możliwością wyboru terminów oraz dni świątecznych;
 • czterema bankami nastaw z możliwością automatycznego wyboru banku aktywnego;
 • galwaniczną separacją wejść i wyjść analogowych i dwustanowych;
 • zabezpieczeniem nadprądowym silnika przełącznika zaczepów;
 • układem kontroli jakości energii;
 • funkcją zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;
 • raportowaniem przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeń i zakłóceń;
 • lokalnym wyświetlaczem graficznym;
 • 16 diodową programowalną synoptyką oraz 8 kluczową klawiaturą;
 • odczytem wielkości pomiarowych na wyświetlaczu z ich transmisją do systemu nadrzędnego;
 • możliwością jednoczesnej obsługi protokołu IEC 870-5-103 oraz CC-Bus;
 • licznikami odchyłek, dokonanych przełączeń oraz czasu pracy urządzenia;
 • permanentną kontrolą układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Opcjonalnie możliwe jest doposażenie w dodatkowy obwód pomiarowy prądu (wykorzystywany zazwyczaj jako zabezpieczenie nadprądowe motoru przełącznika zaczepów) oraz zwiększenie ilości wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych.