UTX3vMSZ+ – Uniwersalne Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych oraz automatyki Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej.

UTX3vMSZ+ jest zabezpieczeniem szyn zbiorczych oraz LRW w różnych typach rozdzielni. Współpracując z dedykowanymi akwizytorami (UTXvSSZ/3) poprzez dedykowany kanał OPTO, zapewnia ono zabezpieczenie do 4 szyn zbiorczych w dowolnych konfiguracjach, obsługujących maksymalnie do 16 pól, w których są zainstalowane akwizytory C&C.

Najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet 4 mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania zabezpieczenia jest precyzyjny i szybki pomiar prądów fazowych, różnicowych i hamujących. Urządzenie wyposażone jest w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP, opcjonalnie możliwość komunikacji światłowodowej w protokołach AAbus oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

Uniwersalne, programowalne ( nie dedykowane! ) nastawy pól pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnej konfiguracji 4 szynowej. Zabezpieczenie odczytuje prądy fazowe oraz stan terminala polowego z urządzeń w polach. Komunikacja ze skojarzonymi urządzeniami odbywa się poprzez dedykowany interfejs światłowodowy Aabus oraz standardowo może również komunikować się poprzez lokalną sieć ethernetową AoE. Wyłączenia wykonywane są z wykorzystaniem obwodów wyłączających skojarzonych urządzeń poprzez interfejs Aabus. Zabezpieczenie UTXvMSZ+(LRW) może być wykonane w wersji skupionej poprzez zamontowanie w jednej szafie mastera oraz wszystkich slave-ów UTXvSSZ/3 jako dedykowanych akwizytorów do zabezpieczenia szyn zbiorczych i automatyki LRW.

UTX3vMSZ+ charakteryzuje się:

 • pobieraniem pomiarów, stanów i pobudzeń LRW ze skojarzonych urządzeń UTXvSSZ poprzez interfejs AAbus;
 • wykonywanie wyłączeń wyłączników w polach poprzez skojarzone urządzenia;
 • zabezpieczeniem do 16 pól w systemie do 4 szyn;
 • nastawą charakterystyk stabilizujących do 5 stref (globalna + 4 podstawowe);
 • możliwością dynamicznej zmiany topologii roboczej stacji poprzez monitorowanie stanów łączników;
 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo – decyzyjnym posiadającym cztery programowalne grupy nastaw zabezpieczeń;
 • funkcją prezentacji stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • 74 – funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL, AW;
 • 33 – funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pełni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i zakłóceń;
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu wyłączania zwarcia na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Urządzenia UTX3 umożliwiają komunikację w protokołach:

 • IEC 61850 - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 realizujący:
  • Fast Ethernet MAC/PHY (IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex with backpressure)
  • QoS (Supports Quality-of-Service for port-based, 802.1p VLAN and IPv4 TOS/IPv6 COS packets with four priority queues Supports RFC2475 DiffServ-based)
  • VLAN (802.1Q tag-based VLAN function)
  • SNTP (RFC 2030, RFC 4330)
  • TCP/IP v4
  • dodatkowo opcja RedBox rozszerza o:
   • 1 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX compatible internal link, 802.1Q VLAN
   • 2 x IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX and/or 2 x IEEE 802.3 10Base-FX (connectors SC, LC, ST) compatible
   • IEEE 62439-3 PRP/HSR (protokół redundancji równoległej PRP i beprzerwowa redundancja wysokiej dostępności HSR)
   • IEEE 1588 v1 and v2 PTP (protokół precyzyjnej synchronizacji czasu).
 • XMD CCbus - standardowo poprzez port ethernetowy RJ45 (opcjonalnie dodatkowy RJ45 na panelu przednim: tzw: łącze inżynierskie) realizujący komunikację z:
  • oprogramowaniem firmowym SAZ2000,
  • koncentratorem stacyjnym XSerwer,
  • stanowiskiem lokalnym (diagram),
  • innymi urządzeniami Computers & Control poprze AoE (Automatics over Ethernet)
 • Alice'79 AAbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,
 • DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jednomodowe) do komunikacji z drugim pół-kompletem zabezpieczenia UTXvRP,
 • IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (wielomodowe)
 • PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,

Hasła związane UTXvMSZ+:

 • zabezpieczenie szyn
 • zabezpieczenie szyn zbiorczych
 • zabezpieczenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej
 • układ rezerwy wyłącznikowej
 • zabezpieczenie cyfrowe
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • uniwersalny interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy
 • obsługa zwarć
 • ochrona szyn zbiorczych