Wskaźnik LineTroll 3100

LineTroll 3100 to najnowszy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego do linii napowietrznych (6 – 132 kV). Urządzenie pozwala wychwycić miejsce zwarcia i skraca czas niesprawności linii tracony w tradycyjnych metodach poszukiwania zwarć.
LineTroll 3100 kontroluje obecność napięcia i wartości prądu płynącego w linii za pomocą wbudowanych czujników pola elektrycznego i magnetycznego. Czujnik prądowy automatycznie dostosowuje się do zakresu przepływającego prądu reagując na gwałtowny wzrost mierzonej wielkości – adaptacyjny detektor pochodnej dB/dt. Czujnik napięciowy kontroluje obecność napięcia w linii. Sygnały odczytane z czujników, po przetworzeniu, porównywane są z zadanymi kryteriami alarmowymi. Przekroczenie ustawionych wartości powoduje pobudzenie sygnalizacji diodowej LED (zwarcie trwałe – trzy czerwone diody LED; zwarcie przemijające – jedna zielona dioda LED) lub wyzwolenie wbudowanego przekaźnika (styki NO). Umożliwia to sprzęgnięcie urządzenia z dowolnym systemem zdalnej kontroli / monitoringu wyposażonym w wejścia cyfrowe.
W przypadku wystąpienia alarmu uaktywniane są wszystkie wskaźniki zainstalowane pomiędzy punktem zasilania a punktem wystąpienia uszkodzenia. Urządzenie dostarcza bieżącej sygnalizacji o stanie zwarć dzięki zdalnej sygnalizacji i systemom ciągłej kontroli i nadzoru – współpraca dzięki dodatkowym modułom GSM i QuickLink. Wybór pomiędzy: wykrywaniem zwarć ciagłych i przemijających, zerowaniem sygnalizacji napięciem linii i/lub zerowaniem czasowym – jest ustawiany przez użytkownika za pomocą mikroprzełączników.