Wskaźnik CableTroll 3500

Wskaźnik CABLETROLL 3500 służy do sygnalizacji wystąpienia zwarć i doziemień w kablowych sieciach rozdzielczych SN. Nadaje się on zarówno dla sieci pracujących z izolowanym punktem neutralnym, uziemionym przez rezystor, jak i dla sieci skompensowanych (z użyciem cewek Petersena). Wskaźniki instaluje się w stacjach elektroenergetycznych, rozdzielnicach SN lub w miejscach, gdzie dostępne są żyły fazowe kabla i istnieje możliwość podłączenia się do pojemnościowych przekładników pomiarowych napięć lub szynowych wskaźników obecności napięć fazowych. Po wykryciu zakłócenia w kablu, wskaźnik pobudza do świecenia diody LED koloru: czerwonego lub zielonego. Świecenie tylko jednej z diod (np. koloru zielonego) – świadczy o doziemieniu kabla, natomiast dwóch – świadczy o wystąpieniu zwarcia. Jako opcja dostępny jest także zewnętrzny sygnalizator pobudzenia się wskaźnika . Kolory świecących się diod wskazują na kierunek miejsca wystąpienia doziemienia w stosunku do szyn zbiorczych stacji, w której wskaźnik zainstalowano.

Algorytm działania CABLETROLL 3500 oparto na analizie prądu oraz napięcia nieustalonych w chwili pojawienia się zakłócenia. Prądy te otrzymywane są z trzech fazowych przekładników, natomiast napięcia z trzech pojemnościowych dzielników pomiaru napięć fazowych.

Wskaźnik stale analizuje przebiegi otrzymywane z trzech przekładników prądowych oraz pojemnościowych dzielników pomiaru napięć fazowych. Zwarcia w danym kablu (PTP) wykrywają człony nadprądowe (I>). Wykrywanie doziemień (PTG) oparto na analizie nieustalonych przebiegów resztkowego prądu i napięcia. Pozwala ona na określenie miejsca wystąpienia zakłócenia w stosunku do szyn zbiorczych stacji, w której to zainstalowano dany wskaźnik.