Wskaźnik CableTroll 2300

Wskaźniki z rodziny CableTroll 2300 sygnalizują przepływy prądów zwarć międzyfazowych i doziemnych w sieciach kablowych SN. Można je też stosować w sieciach z liniami wielożyłowymi.

Główne cechy wskaźników CableTroll 2300 :

 • konstrukcja oparta na użyciu mikroprocesorów;
 • programowanie funkcji operacyjnych oparte na mikroprzełącznikach;
 • diody LED – sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych;
 • wyjście do zdalnej sygnalizacji wykrytego zakłócenia;
 • zasilanie z wewnętrznej baterii litowej i/lub zewnętrznego źródla DC/AC;
 • wiele sposobów kasowania pobudzonego już wskaźnika:
 • ręcznie – lokalnie;
 • automatycznie – i po upływie zadanego czasu;
 • kontrola stanu naładowania baterii wewnętrznej wskaźnika.

Tryb pracy punktu neutralnego sieci SN :

 • izolowany;
 • uziemiony przez rezystor;
 • skutecznie uziemiony.

Wykorzystując wskaźniki typu CableTroll 2300 można zbudować pełny system wykrywania doziemień i zwarć międzyfazowych w sieciach SN (od 6kV do 36 kV), montując je w bezpiecznych miejscach na końcach kabli. Przekładnik prądowy Ferrantiego będzie bilansować prądy fazowe linii kablowej i dostarczać informacji o ewentualnym wystąpieniu doziemienia. Dwa dodatkowe przekładniki prądów fazowych posłużą do wykrywania zwarć międzyfazowych. Wskaźnik sygnalizuje przepływ prądu zwarcia międzyfazowego lub doziemnego na odcinku pomiędzy transformatorem zasilającym, a końcem obszaru zasięgu swej czułości.