Automat UTXvSZR przeznaczony jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach WN oraz w SN w dowolnych konfiguracjach – również nietypowych. Zapewnia: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika).

Najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością UTX serii 3 w porównaniu z serią 2 jest implementacja protokołu IEC 61850. Dodatkowo seria 3 posiada zmieniony front-panel (wyświetlacz, klawiatura) oraz standardowo pakiet wyjść przekaźnikowych PAX (pakiet mocnych i szybkich wyjść). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie modułów i wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe przetworniki A/C, oraz standardowo w interfejsy transmisji sieciowej Ethernet i TCP/IP oraz IEC 870-5-103. Opcjonalnie interfejs transmisji ethernetowej kanału inżynierskiego CCBus może być wyprowadzony na przednim panelu urządzenia. Urządzenie może być również wyposażone w interfejs CANBus (2 kanały) dla systemu nadrzędnego. Ponadto urządzenia współpracują z koncentratorem XSerwer, który może posiadać implementację protokołu DNP3.0.

UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.

Automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy: