Archiwum ZIPWygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )

Lp. Rozdział Plik
00b Spis treści UTXvP 21.04.2009 o godz 10:17:27
Spis rozdziałów DTR

   Pobierz - - (83,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

01 Opis ogólny 09.07.2012 o godz 9:41:25
Opisano tu: budowę, schemat funkcjonalny, definicje, podstawowe zasady działania, parametry techniczne i programowe oraz ogólne zasady konfiguracji.

   Pobierz - - (292,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

02 Wybiornik fazowy 09.07.2012 o godz 10:12:13
Podstawowy element funkcjonalny każdego zabezpieczenia, mierzącego prądy fazowe lub ziemnozwarciowe. W rozdziale tym omówiono: podstawowe kryterium pobudzeniowe zabezpieczeń, sygnały pomiarowe, parametry ruchowe (ustawiane przez użytkownika), funkcje wyjściowe (poprawności pomiarów prądów/napięć przez tory pomiarowe lub o pobudzeniu poszczególnych faz) oraz rozruchową charakterystykę prądową detektora doziemień.

   Pobierz - - (218,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

07 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe 09.07.2012 o godz 10:18:54
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych doziemnych.

   Pobierz - - (212,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

11 Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe 09.07.2012 o godz 10:17:55
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (259,8 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

12 Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe 09.07.2012 o godz 10:18:32
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń podnapięciowych fazowych.

   Pobierz - - (265,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

15 Zabezpieczenie SCO oraz SPZ SCO wew 09.07.2012 o godz 10:18:35
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczeń pod i nad-częstotliwościowy działających w automatyce SCO oraz SPZ po SCO wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań.

   Pobierz - - (209,2 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

21 Funkcje dodatkowe 06.07.2012 o godz 12:35:30
Funkcje kontroli: zaniku napięcia, asymetrii: prądów i napięć (w urządzeniach z trójfazowymi układami pomiarowymi), przepalenia się bezpiecznika w obwodach pomiaru napięć fazowych, sygnalizacji UP, sprawności samego zabezpieczenia, liczniki pracy.

   Pobierz - - (402,5 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

22 Funkcje rozszerzone 09.07.2012 o godz 8:48:27
W rozdziale omówiono poszczególne zakładki funkcji rozszerzonych takie jak: adresy oraz liczniki czasu, maski IEC, maski CANBUS…

   Pobierz - - (305,6 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

23 Terminal polowy 09.07.2012 o godz 10:12:03
W tym rozdziale omówiono strukturę oraz zasadę działania elementów terminala polowego.

   Pobierz - - (223,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

24 Instrukcja grafiki C&C 09.07.2012 o godz 8:51:02
W rozdziale opówiono sposób dokonywania nastaw programowalnej grafiki oraz omówiono wszystkie możliwości edytora w programie SAZ.

   Pobierz - - (266,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

25 Rejestrator zdarzeń i zakłóceń 09.07.2012 o godz 10:11:22
Opisano dokładnie: budowę, sygnalizację optyczną, sposób rejestracji zakłócenia sieciowego. Omówiono funkcje rejestratora zdarzeń i dziennika.

   Pobierz - - (260,7 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

26 Protokół IEC 870 5 103 09.07.2012 o godz 9:39:51
Opisano: Implementację protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-103. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu IEC, dobór parametrów transmisji, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, dane cykliczne i spontaniczne oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, zdarzeń spontanicznych i wielkości mierzonych.

   Pobierz - - (199,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

27 Funkcje logiczne wejściowe i wyjściowe 06.07.2012 o godz 12:48:31
Omawia strukturalną budowę wewnętrzną urządzenia wraz z obiegiem sygnałów w jego wnętrzu. Po kolei opisuje funkcje wraz z ich interpretacją: wejściowe, wyjściowe, mostki, sygnały wewnętrzne SWE (AoE), sygnały rejestratora REJ, funkcje logiczne FXL, proste we/wy. Parametry główne, nazwy sygnałów.

   Pobierz - - (204,9 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

28 Pulpit lokalny 09.07.2012 o godz 10:10:50
Omawia kolejno całe drzewo programu oraz ręczny sposób „poruszania” się po nim, przy użyciu klawiszy panelu czołowego. Kolejne etapy konfigurowania urządzenia, testowania sygnalizacji lokalnej i przekaźników wyjściowych, zmiany haseł, kasowania: sygnalizacji, liczników cykli SPZ-u, prądów wyłączanych przez wyłącznik, interpretacji komunikatów o: błędach, które wystąpiły w urządzeniu, zarejestrowanych zakłóceniach i zdarzeniach.

   Pobierz - - (319,3 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

29 Listwy przyłączeniowe 09.07.2012 o godz 9:26:53
Rozdział zawiera kompletną informację dotyczącą numeracji listwy przyłączeniowej.

   Pobierz - - (94,0 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

30 Wymiarowanie kasety 3U 64 09.07.2012 o godz 10:17:45
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem kasety 3U 64.

   Pobierz - - (63,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

31 Szablon zawiasów CPRO63 09.07.2012 o godz 12:59:56
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem zawiasów obudowy CPRO63

   Pobierz - - (205,1 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

32 Magazynowanie transport 09.07.2012 o godz 9:36:29
Omawia warunki transportu, magazynowania, eksploatacji, a w końcu i utylizacji urządzenia. Dodatkowo okres gwarancji producenckiej, warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz możliwość zorganizowania szkoleń dla osób je obsługujących.

   Pobierz - - (128,4 KB)
Aby pobrać plik wymagane logowanie!

« back