Dopuszczenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Niniejszym pragniemy poinformować iż terminale zabezpieczeniowe typu UTXvZRP seria 3 z główną funkcją różnicową linii (87L) mogą zostać dopuszczone do zastosowania w obiektach PSE S.A.

Czytaj więcej

 


µUTXvL serii 3

Uniwersalny terminal zabezpieczeniowy o kompaktowych wymiarach  pracujący w sieci z dowolnym punktem neutralnym

Czytaj więcej


Uniwersalna Automatyka SZR

Teraz UTX3vSZR dostępny z zakresem pomiarowym do 460 V AC/DC . Rozszerzony zakres pomiarowy zapewnia szersze zastosowanie automatyki np. SZR potrzeb własnych przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności.

Czytaj więcej…


Urządzenia sieciowe Ethernet dla IEC61850


Czytaj więcej …


128 nowych funkcji logicznych w UTX serii 3 – matryca logiczna

Urządzenia UTX3 zostały wyposażone w nową, unikalną funkcjonalność która znacząco poprawia komfort pracy w tworzeniu złożonych konfiguracji wejść i wyjść oraz GOOSE. Matryca logiczna zawierająca 128 wielowejściowych funktorów logicznych …

Czytaj więcej …


Nowe funkcje wyświetlacza urządzeń UTX serii 3

UTX serii 3 zostały wyposażone w nowy wyświetlacz. Dodatkowo, menu zostało wzbogacone o pozycje ułatwiające pracę z urządzeniem.

  

Czytaj więcej …


Panel przedni urządzeń UTX serii 3 ze złączem mini USB

Zabezpieczenia UTX3 będą posiadały złącze miniUSB zlokalizowane na panelu przednim urządzenia.

Czytaj więcej …


Zabezpieczenia UTX line serii 3 z standardem IEC61850

UTX serii 3 wywodzą się w prostej linii z UTX serii 2 przejmując od nich dotychczas istniejące funkcjonalności.
Najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością serii 3 jest implementacja protokołu IEC 61850. W serii 3 zmianie uległ również panel czołowy wraz z wyświetlaczem i klawiaturą.
Dodatkowo w serii 3 uwzględniono także urządzenia, które do tej pory występowały tylko w serii 1 czyli  UTXvMSZ – zabezpieczenie szyn zbiorczych i UTXvLRW – lokalna rezerwa wyłącznikowa . Powstał nowy typ zabezpieczenia UTXvMSZ+ (połączenie UTXvMSZ i UTXvLRW).

Czytaj więcej …


Pakiet mocnych wyjść dwustanowych PA-x

 

Czytaj więcej …


Ultra szybkie przekaźniki pośredniczące dużej mocy HR8A-400V

Czytaj więcej …